Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se citeste apoi un numar natural k mai mic decat n.
a) Afisati toate subgrafurile cu k varfuri ale subgrafului dat.
b) Afisati numarul maxim de arce ale unui subgraf cu k varfuri ale grafului dat.
c) Afisati cate dintre subgrafurile cu k varfuri ale subgrafului dat sunt complete.
Exemplu:
date.in
5 9
1 2
1 3
3 4
4 1
2 5
5 3
3 2
4 2
2 1
4
date.out
varfuri: 1 2 3 4
arce: (1,2) (1,3) (2,1) (3,2) (3,4) (4,1) (4,2)
varfuri: 1 2 3 5
arce: (1,2) (1,3) (2,1) (2,5) (3,2) (5,3)
varfuri: 1 2 4 5
arce: (1,2) (2,1) (2,5) (4,1) (4,2)
varfuri: 1 3 4 5
arce: (1,3) (3,4) (4,1) (5,3)
varfuri: 2 3 4 5
arce: (2,5) (3,2) (3,4) (4,2) (5,3)
maxim de arce: 7
numar de subgrafuri complete: 1

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[100][100], x[100],k,n,m,maxa=0,cc=0;

void citire()
{
  int i,j,p;
  fin>>n>>m;
  for(p=1;p<=m;p++)
  {
    fin>>i>>j;
    A[i][j]=1;
  }
  fin>>k;
}

void afis(int k)
{
  int i,j,c=0,ok=1;
  fout<<"varfuri: ";
  for(i=1;i<=k;i++) fout<<x[i]<<" ";
  fout<<endl<<"arce: ";
  for(i=1;i<=k;i++)
    for(j=1;j<=k;j++)
      if(A[x[i]][x[j]])
      {
        fout<<"("<<x[i]<<","<<x[j]<<") ";
        c++;
      }
  fout<<endl;
  if(c>maxa) maxa=c;
  for(i=1;i<=k;i++)
    for(j=i+1;j<=k;j++)
      if(A[x[i]][x[j]]+A[x[j]][x[i]]==0) ok=0;
  if(ok) cc++;
}

void back(int k, int pas)
{
  for(int i=x[pas-1]+1;i<=n;i++)
  {
    x[pas]=i;
    if(pas==k) afis(k);
    else back(k,pas+1);
  }
}

int main()
{
  citire();
  back(k,1);
  fout<<"maxim de arce: "<<maxa<<endl;
  fout<<"numar de subgrafuri complete: "<<cc;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian