Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Drumuri de cost minim de la un nod la toate celelalte - algoritmul lui Dijkstra
Se citeste un graf orientat cu n noduri si m arce, etichetate cu valori naturale. Sa se calculeze costurile minime ale dumurilor de la un nod citit la toate celelalte. Sa se afiseze drumurile pentru care s-au obtinut costurile minime.

#include<fstream.h>
const int max=15000;
int c[20][20],d[20],t[20],p[20],n,m,s;
ifstream f("d.in");
ofstream g("d.out");

void citire()
{ int i,j,x,y,cost;
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
   if(i==j) c[i][j]=0;
   else c[i][j]=max;
 for(i=1;i<=m;i++)
  { f>>x>>y>>cost;
   c[x][y]=cost;
  }
}

void dijkstra(int s)
{ int i,j,k,min;
 for(i=1;i<=n;i++)
   { d[i]=c[s][i];
    if(i!=s && d[i]!=max) t[i]=s;
   }
 p[s]=1;
 for(k=1;k<n;k++)
  { min=max;
   for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i] && d[i]<min) { min=d[i]; j=i;
			   }
   for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i])
    if(d[i]>d[j]+c[j][i])
	 { d[i]=d[j]+c[j][i];
	  t[i]=j;
	 }
   p[j]=1;
  }
}

void drum(int i)
{ if(t[i]) drum(t[i]);
 g<<i<<" ";
}

void main()
 { citire();
  f>>s;
  dijkstra(s);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(i!=s)
  {g<<s<<"->"<<i<<": ";
   drum(i);
   g<<"="<<d[i]<<endl;
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian