Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un graf orientat tare conex cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se numeste varf central un varf cu proprietatea ca suma distantelor de la el la toate celelalte varfuri este minim. Distanta de la i la j este egala cu lungimea celui mai scurt drum de la i la j. Afisati varfurile centrale ale grafului. Se va folosi un algoritm de tip breadth-first.
Exemplu:
graf.in
8 13
1 2
1 3
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
8 7
7 8
8 1
6 3
6 2
6 4
graf.out
6

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");

int n,m,A[101][101],P[101],D[101],Q[101],dmin=100,S[101];

int Suma_distante(int x)
{//distantele minime cu BF
  int st=1,dr=1;
  Q[1]=x;
  P[x]=1;
  D[x]=0;
  while(st<=dr)
  {
    int v=Q[st];
    for(int i=1;i<=n;i++)
      if(!P[i] && A[v][i])
      {
        dr++;
        Q[dr]=i;
        P[i]=1;
        D[i]=D[v]+1;
      }
    st++;
  }
  int s=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    s=s+D[i];
  return s;
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=1;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      P[j]=0;
    S[i]=Suma_distante(i);
    if(S[i]<dmin) dmin=S[i];
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(S[i]==dmin)
      fout<<i<<" ";
  return 0;
}

15 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian