Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
a) Sa se creeze o lista liniara dublu inlantuita care sa memoreze valori intregi prin adaugare la sfarsitul listei.
b) Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si muta primul nod dupa ultimul.
c) Folosind functia de la b) sa se afiseze permutarile circulare ale sirului de numere memorat in lista.

#include<fstream.h>

ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

struct nodd{int info;
	  nodd *prec,*urm;
	  };
  nodd *prim;

void adaugs(nodd *&prim,int x)
 {nodd *u=prim;
 if(prim)
  {while(u->urm)  u=u->urm;
  nodd *nou=new nodd;
  nou->info=x;
  u->urm=nou;
  nou->prec=u;
  nou->urm=0;
  }
  else {prim=new nodd;
	 prim->info=x;
	 prim->urm=0;
	 prim->prec=0;
	 }
 }

void creare(nodd *&prim)
 {int x;
 while(f>>x) adaugs(prim,x);
 }

 void afis(nodd *prim)
 {nodd *p=prim;
 while(p->urm) {g<<p->info<<" ";
		 p=p->urm;
		}
 g<<p->info<<" ";
 g<<endl;
 }

void mutapu(nodd *&prim)
 {nodd *u=prim;
 while(u->urm) u=u->urm;
 u->urm=prim;
 prim->prec=u;
 prim=prim->urm;
 prim->prec=0;
 u=u->urm;
 u->urm=0;
 }

int numar(nodd *prim)
 {nodd *p;
 int k=0;
 p=prim;
 while(p)
 {p=p->urm;
 k++;
 }
 return k;
}

void main()
 {creare(prim);
 afis(prim);
 int n=numar(prim);
 for(int i=1;i<=n;i++)
  {mutapu(prim);
  afis(prim);
  }
}
17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian