Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
a) Sa se creeze o LLDI care sa memoreze numere intregi citite dintr-un fisier text.
b) Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si o afiseaza in ambele sensuri.
c) Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa p a unui nod si un numar natural x si adauga dupa nodul indicat de p un nod care sa contina valoarea x.
d) Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa p a unui nod si sterge nodul indicat de p.
e) Folosind functiile de punctele b), c) si d) sa se adauge dupa nodul al doilea un nod cu informatia 7, sa se stearga al treilea nod si apoi primul nod si sa se afiseze lista in ambele sensuri dupa fiecare dintre aceste operatii.

#include<fstream.h>

ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

struct nodd{int info;
	  nodd *prec,*urm;
	  };
  nodd *prim;

void adaugs(nodd *&prim,int x)
 {nodd *u=prim;
 if(prim)
  {while(u->urm)  u=u->urm;
  nodd *nou=new nodd;
  nou->info=x;
  u->urm=nou;
  nou->prec=u;
  nou->urm=0;
  }
  else {prim=new nodd;
	 prim->info=x;
	 prim->urm=0;
	 prim->prec=0;
	 }
 }

void creare(nodd *&prim)
 {int x;
 while(f>>x) adaugs(prim,x);
 }

 void afis(nodd *prim)
 {nodd *p=prim;
 while(p->urm) {g<<p->info<<" ";
		 p=p->urm;
		}
 g<<p->info<<" ";
 g<<endl;
 while(p) {g<<p->info<<" ";
	  p=p->prec;
	  }
      g<<endl;
 }

void inseraredupa(nodd *p,int x)
 {nodd *nou=new nodd;
 nou->info=x;
 nodd*q=p->urm;
 nou->prec=p;
 p->urm=nou;
 nou->urm=q;
 if(q) q->prec=nou;
 }

void sterg(nodd *&p)
 {nodd *q,*r;
 q=p->prec;
 r=p->urm;
 if(r) r->prec=q;
 if(q) q->urm=r;
  else {nodd *x=p;
	 p=p->urm;
	 p->prec=0;
	 delete x;
	}
 if(p!=r) delete p;
}

void main()
 {creare(prim);
 afis(prim);
 inseraredupa(prim->urm,7);
 afis(prim);
 sterg(prim->urm->urm);
 afis(prim);
 sterg(prim);
 afis(prim);
 }
17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian