Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu de definire si utilizare a membrilor statici ai unei clase.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace statici
{
  class C
  {
    public int x;//data membru nestatica
    private static int y;//data membru statica

    public static int Y// corect, dar gresit fara static
    {
      set
      {  y = value;
        //x = value;//gresit, nu pot accesa nestatic din static 
      }
      get
      { return y; }
    }

    public void F()//metoda nestatica
    {//are acces la toti membrii
      x = 200;
      y = 300;
    }
    public static void G()//metoda statica
    {// are acces doar la membrii statici
      //x = 200;//eroare - nu poate accesa camp nestatic din functie statica
      y = 400;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      C v;//un obiect v din clasa C
      //v.x = 100;//eroare deoarece v nu este creat
      //v.F();//eroare deoarece v nu este creat
      //C.x = 89;//gresit, x e nestatic si se acceseza prin obiect
      C.Y = 100;//corect deoarece y este static si creat automat la compilare
      Console.WriteLine(C.Y);
      v = new C();//creez v
      C z = new C();//creez z
      v.x = 100; //corect deoarece v este creat
      z.x = 50;//corect deoarece z este creat
      Console.WriteLine(v.x);
      v.F();//corect deoarece v este creat
      Console.WriteLine(v.x + " " + C.Y);
      C.G();//corect, static prin intermediul numelui clasei
      Console.WriteLine(v.x + " " + C.Y);
      Console.WriteLine(z.x + " " + C.Y);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Exemplu de definire si utilizare a membrilor statici ai unei clase.

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian