Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Scrieti pe randuri separate primele n numere naturale care se pot forma ca mai jos.
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
1113213211
31131211131221
....

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int a[2][20000],i,j,k,n,x;
int main()
{
  fin>>n;
  a[0][0]=1;
  fout<<1<<endl;
  for(i=1;i<n;i++)
  {
    k=1;x=0;
    for(j=0;a[0][j];j++)
      if(a[0][j]==a[0][j+1]) k++;
      else
      {
        a[1][x++]=k;
        a[1][x++]=a[0][j];
        k=1;
      }
    for(j=0;a[1][j];j++) a[0][j]=a[1][j];
    for(j=0;a[1][j];j++) fout<<a[0][j];
    fout<<endl;
  }

  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian