Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un cuvant a cu cel mult 100 de litere. Sa se stearga toate perechile de cate 2 litere alaturate identice. Daca prin stergere se obtin alte perechie de litere identice sa se stearga si acestea.
Exemplu: din cuvantul abbapxsiisxh se obtine ph (prin eliminari succesive:aapxssxh, pxxh si apoi ph )#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
  char a[100];
  int i;
  cin >> a;
  for ( i = 0 ; i < strlen(a) - 1; i++ )
  {
    if ( a[i] == a[i+1] )
    {
       strcpy ( a + i , a + i + 2 );
       i--;
       i--;
    }
  }
  cout << a;
  system("pause");
  return 0;
}  

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian