Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
2016 - Subiect simulare - Subiectul II - Problema 5

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
  char a[101], b[101];//sirurile
  int fa[127]={0}, fb[127]={0};//vectori de frecventa penrtu caractere
  cin.getline(a,101);//citesc primul sir
  cin.getline(b,101);//citesc cel de-al doilea sir
  for(int i=0;i<strlen(a);i++)
    fa[a[i]]++;//calculez frecventele
  for(int i=0;i<strlen(b);i++)
    fb[b[i]]++;//calculez frecventele
  int ok=1;//presupun ca sunt anagrame
  for(char c='a';c<='z';c++)//parcurg literele de la a la z
    if(fa[c]!=fb[c])
      ok=0;//frecvente diferite => nu sunt anagrame
  if(ok) cout<<"DA";
  else cout<<"NU";
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian