Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Calculati sumele celor 4 zone ale matricii in care este aceasta impartita de cele doua diagonale si afisati litera corespunzatoare zonei cu suma maxima.
Exemplu:
4
3 4 1 6
3 4 2 1
5 6 5 9
2 4 3 6
=>
E
(suma din zona de est este 10)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int n,A[101][101],N=0,E=0,S=0,V=0;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      if(i<j && i+j<n+1) N=N+A[i][j];
      if(i<j && i+j>n+1) E=E+A[i][j];
      if(i>j && i+j>n+1) S=S+A[i][j];
      if(i>j && i+j<n+1) V=V+A[i][j];
    }
  int smax=N;
  if(E>smax) smax=E;
  if(S>smax) smax=S;
  if(V>smax) smax=V;
  if(smax==N) fout<<"N";
  if(smax==E) fout<<"E";
  if(smax==S) fout<<"S";
  if(smax==V) fout<<"V";
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian