Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000]. Afisati liniile cu numar maxim de de elemente disticte.
Exemplu:
matrice.in
5 6
4 2 3 4 5 4
2 3 4 5 6 4
4 3 2 5 4 4
6 7 5 6 7 4
1 2 5 4 6 4
matrice.out
2 3 4 5 6 4
1 2 5 4 6 4
Explicatie : Liniile 2 si 5 contin cate 5 numere distincte, restul liniilor avand cate 4.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int A[101][101],n,m,B[101],max=0;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int F[1001]={0};//vector de frecventa
    for(int j=1;j<=m;j++)
      F[A[i][j]]++;
    int c=0;
    for(int k=1;k<=1000;k++)
      if(F[k]>0) c++;//numar elementele care apar
    B[i]=c;//le retin in B
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(B[i]>max) max=B[i];//maximul din B
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(B[i]==max)//liniile cu maxim de distincte
    {
      for(int j=1;j<=m;j++)
        fout<<A[i][j]<<" ";
      fout<<endl;
    }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian