Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati (n orice ordine) elementul maxim din fiecare dintre cele 4 zone n care este mpartita matricea de catre cele doua diagonale.
b) Interschimbati circular n sensul acelor de ceas cele 4 valori maxime. Astfel, elementul din zona N va ajunge n E, cel din E n S, cel din S n V, iar cel din V n N, ca n exemplu. Afisati matricea rezultata.
Elementele maxime sunt unice n fiecare zona.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("pb3.in");
ofstream fout("pb3.out");
int main()
{
  int A[101][101],n,maxN=0,maxE=0,maxS=0,maxV=0,in,jn,ie,je,is,js,iv,jv;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      if(i<j && i+j<n+1 && A[i][j]>maxN) { maxN=A[i][j]; in=i; jn=j; }
      if(i<j && i+j>n+1 && A[i][j]>maxE) { maxE=A[i][j]; ie=i; je=j; }
      if(i>j && i+j>n+1 && A[i][j]>maxS) { maxS=A[i][j]; is=i; js=j; }
      if(i>j && i+j<n+1 && A[i][j]>maxV) { maxV=A[i][j]; iv=i; jv=j; }
    }
  fout<<maxN<<" "<<maxE<<" "<<maxS<<" "<<maxV<<endl;
  A[ie][je]=maxN;
  A[is][js]=maxE;
  A[iv][jv]=maxS;
  A[in][jn]=maxV;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian