Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati (n orice ordine) elementul minim din fiecare dintre cele 4 zone n care este mpartita matricea de catre cele doua diagonale.
b) Interschimbati circular n sens trigonometric (invers acelor de ceas) cele 4 valori minime. Astfel, elementul din zona N va ajunge n V, cel din V n S, cel din S n E, iar cel din E n N, ca n exemplu. Afisati matricea rezultata.
Elementele minime sunt unice n fiecare zona.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("pb3.in");
ofstream fout("pb3.out");
int main()
{
  int A[101][101],n,minN=1000,minE=1000,minS=1000,minV=1000,in,jn,ie,je,is,js,iv,jv;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      if(i<j && i+j<n+1 && A[i][j]<minN) { minN=A[i][j]; in=i; jn=j; }
      if(i<j && i+j>n+1 && A[i][j]<minE) { minE=A[i][j]; ie=i; je=j; }
      if(i>j && i+j>n+1 && A[i][j]<minS) { minS=A[i][j]; is=i; js=j; }
      if(i>j && i+j<n+1 && A[i][j]<minV) { minV=A[i][j]; iv=i; jv=j; }
    }
  fout<<minN<<" "<<minE<<" "<<minS<<" "<<minV<<endl;
  A[ie][je]=minS;
  A[is][js]=minV;
  A[iv][jv]=minN;
  A[in][jn]=minE;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian