Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 3 numere naturale n,a,b (n,a,b<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care pe fiecare linie cu indice impar sunt plasati in ordine crescatoare primii n multiplii ai lui a, iar pe fiecare linie cu indice par sunt plasati in ordine crescatoare primii n multiplii ai lui b.
Exemplu: pentru n=7, a=4, b=5 se obtine matricea:
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,a,b,A[101][101];
  cin>>n>>a>>b;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      if(i%2==1) A[i][j]=j*a;
      else A[i][j]=j*b;
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
      cout<<endl;
    }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian