Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste de la tastatura un sir de n numere intregi . Sa se afiseze maximul dintre elementele pare ale sirului

#include<fstream>

using namespace std;

ifstream fin("1.in");
ofstream fout("1.out");

int main()
{
  int v[100],n,max=-9999;
  
  fin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++) fin>>v[i];
  
  for(int i=0;i<n;i++)
   if(v[i]%2==0)
     if(v[i]>max) max=v[i];
     
  fout<<max;
  
  fin.close();
  fout.close();
  
  return 0;
  
}   

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian