Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un tablou a cu n elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele aflate in vector intre pozitia elementului minim si pozitia elementului maxim din tablou. Daca elementul minim si cel maxim ocupa pozitii consecutive sa se afiseze mesajul "Nu se poate ordona".

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,a[100],min,max,pmin,pmax,i,j,aux;
	cin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
	max=min=a[1];
	for(i=2;i<=n;i++) 
		if(a[i]>max) { max=a[i];pmax=i;}
		else if(a[i]<min) {min=a[i]; pmin=i;}
	if(pmin>pmax) { aux=pmin;
					pmin=pmax;
					pmax=aux;
	}
	if(pmax==pmin+1) cout<<"Nu se poate ordona";
	else
	{
		for(i=pmin;i<pmax;i++)
			for(j=i+1;j<=pmax;j++)
				if(a[i]>a[j]) { aux=a[i];
								a[i]=a[j];
								a[j]=aux;
				}
		for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";		
	}
	return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian