Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dau doua siruri a si b cu care n elemente fiecare, fiecare element fiind 1 sau -1. Dandu-se un numar k, transformati sirul a in sirul b prin transformari care presupun inversarea semnului elementelor dintr-o secventa de lungime k. Solutia se va afisa astfel: indicii de la care incep secventele care se inverseaza si apoi numarul de transformari. Se garanteaza existenta solutiei.
Exemplu:
4 2 (n,k)
1 -1 1 -1 (sirul a)
-1 -1 1 1 (sirul b)
Rezultat:
1 (indicele primei secvente inversate)
2
3
3 (numarul de transformari)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int main()
{
  int n,a[100],b[100],k,c=0,s[100];
  is>>n>>k;
  for(int i=1;i<=n;i++)is>>a[i];
  for(int i=1;i<=n;i++)is>>b[i];
  for(int i=1;i<=n+1-k;i++)
    if(a[i]!=b[i])
      { for(int j=i;j<=i+k-1;j++) a[j]=-a[j];
       c++;
       s[c]=i;
      }
  os<<c<<endl;
  for(int i=1;i<=c;i++) os<<s[i]<<endl;
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian