Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul de intrare secvk.in se citesc de pe prima linie numerele n si k, iar pe a doua linie n numere naturale separate prin spatii. Sa se determine o secventa de elemente de lungime k cu suma elementelor maxima si sa se afiseze in fisierul secvk.out.
Se cer doua solutii: una cu ordinul de complexitate n si cea de a doua cu ordinul de complexitate n patrat.
Exemplu:
secvk.in
8 3
5 6 1 2 6 7 4 3
secvk.out
6 7 4

//Varianta O(n)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("secvk.in");
ofstream fout("secvk.out");

int main()
{
  int n,k,a[100001],s,smax=0,dr;
  fin>>n>>k;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
  s=0;
  for(int i=1;i<=k;i++) s=s+a[i];
  smax=s;dr=k;
  for(int i=k+1;i<=n;i++)
    {
      s=s+a[i]-a[i-k];
      if(s>smax)
      {
        smax=s;
        dr=i;
      }
    }
  for(int i=dr-k+1;i<=dr;i++) fout<<a[i]<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

//Varianta O(n*n)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("secvk.in");
ofstream fout("secvk.out");

int main()
{
  int n,k,a[100001],s,smax=0,dr;
  fin>>n>>k;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
  
  for(int i=1;i<=n-k+1;i++)
  {
    s=0;
    for(int j=i;j<i+k;j++) s=s+a[j];
    if(s>smax)
    {
      smax=s;
      dr=i+k-1;
    }
  }
  for(int i=dr-k+1;i<=dr;i++) fout<<a[i]<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian