Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (144)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (11)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (86)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (25)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (72)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (16)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (34)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (31)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (11)

   Home Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2016
Bacalaureat 2016 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2016
Subiecte si rezolvări 2010-2015
Variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking
Cui se adreseaza acest site?  
Acest site se adresează celor interesaţi de programare şi mai ales elevilor de la specializarea matematică-informatică. Site-ul se doreşte a fi o culegere online de probleme de informatică, explicate şi rezolvate. Problemele sunt organizate pe anii de studiu şi pe capitole. Problemele specifice claselor IX-XI sunt rezolvate folosind C/C++, iar pentru clasa a XII-a folosind C#. De asemenea, dar într-un număr mai mic, puteţi găsi probleme cu nivel de dificultate mai ridicat, pentru a vă ajuta în pregatirea olimpiadelor şi a concursurilor.
Site-ul va fi actualizat permanent, de aceea va rog sa urmăriţi problemele noi.

O atenţie deosebită este acordată pregătirii examenului de bacalaureat. Veţi găsi aici rezolvate probleme din variantele propuse in anul 2009, precum si cele de la examenele din 2010-2015.

Pentru pregătirea examenului de obţinere a atestatului profesional la informatică găsiţi aici modele de lucrări de atestat.

Pentru pregătirea examenului de competenţe digitale: variante 2011-2015 .

Cele mai noi probleme adăugate
#818. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-12-16 - 09:46:29]
Se citesc din fisierul fazan.in numerele naturale n, si m (n<=15, m<=n) si apoi n cuvinte distincte cu cel mult 10 litere fiecare.
Sa se afiseze toate secvente de cate m cuvinte dintre cele citite care sa respecte conditiile jocului "fazan".
Exemplu:
fazan.in
8 3
paul alina asfalt nas ultim imagine nasture real
fazan.out
paul ultim imagine
alina nas asfalt
alina nasture real
nasture real alina
real alina nas
real alina nasture
Rezolvare

#817. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-12-16 - 09:35:56]
Se citesc din fisierul kp.in numerele naturale n,k,p (n<=20, k<=n, p<=1000) si apoi n numere naturale distincte cu cel mult 5 cifre fiecare, reprezentand elementele unei multimi A.
Numim submultime "kp" o submultime cu k elemente a multimii A care sa aiba cmmdc al elementor cel putin egal cu p. De exemplu, submultimea {6,9,15} este submultime "33" (adica are 3 elemente si cmmdc-ul lor este cel putin 3), dar nu este submultime "34" si nici "52".
Sa se afiseze toate submultime "kp" ale multimii A.
Exemplu:
kp.in
7 3 5
3 6 9 15 20 24 30
kp.out
6 24 30
15 20 30
Ambele submultimi au cate 3 elemente si cmmdc al elementelor cel putin egal cu 5 (prima are 6, iar a doua 5)
Rezolvare

#816. Clasa a 11-a / Greedy / [2016-11-20 - 18:23:58]
Colorarea hartii folosind metoda Greedy.
Fiind data o harta cu n tari, se cere o solutie de colorare a hartii, utilizand cel mult patru culori, astfel incat doua tari ce au frontiera comuna sa fie colorate diferit. Este demonstrat faptul ca sunt suficiente numai patru culori pentru ca orice harta sa poata fi colorata.
Exemplu:
colorare.in
6
alb verde galben rosu
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
2 3
2 5
2 6
3 4
3 5
4 5
5 6
colorare.out
1 alb
2 verde
3 galben
4 verde
5 rosu
6 galben

Rezolvare


#815. Clasa a 10-a / Recursivitate / [2016-11-20 - 10:34:03]
Scrieti o functie recursiva cu numele cifre care primeste prin pramentrul n un numar natual si furnizeaza:
- prin parametrul p numarul format cu cifrele pare ale lui n,
- prin parametrul i numarul format cu cifrele impare ale lui n.
Exemplu:
In urma apelului cifre(4536597,p,i); variabila p va fi egala cu 46, iar i cu 53597.
Rezolvare

#814. Clasa a 10-a / Recursivitate / [2016-11-20 - 10:33:32]
Sa se scrie o functie recursiva care calculeaza si returneaza diferenta dintre suma elementelor de pe pozitii pare si cea a celor aflate pe pozitii impare dintr-un vector A primit ca parametru impreuna cu n reprezentand numarul lui de elemente.
Elementele tabloului sunt indexate de la 1.
Exemplu:
Daca functia primeste tabloul A={4,5,6,3,2,9} cu n=6, atunci va returna 5 adica (5+3+9)-(4+6+2).
Rezolvare

#813. Clasa a 10-a / Recursivitate / [2016-11-20 - 10:33:17]
Sa se scrie o functie recursiva care calculeaza si returneaza diferenta dintre suma elementelor pare si cea a celor impare dintr-un vector A primit ca parametru impreuna cu n reprezentand numarul lui de elemente.
Elementele tabloului sunt indexate de la 1.
Exemplu:
Daca functia primeste tabloul A={4,5,6,3,2,9} cu n=6, atunci va returna -5 adica (4+6+2)-(5+3+9).
Rezolvare


#812. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 11:09:01]
pbinfo.ro -> CifreGen5
Rezolvare

#811. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 11:03:11]
Se citesc numerele naturale n,a,b,p,q (n<=20, a<=b<=n, p<=q) si apoi n punctaje diferite ale unor intrebari.
Sa se afiseze toate modurile in care se poate alege pentru un test un numar de intrebari cuprins intre a si b si care sa aiba punctajul total intre p si q.
Exemplu:
7 4 5 20 25
6
5
7
8
2
3
10
se vor afisa
6 5 7 2
6 5 7 2 3
6 5 7 3
6 5 8 2
6 5 8 2 3
....
8 2 3 10
Rezolvare

#810. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:50:28]
Se citesc doua numere naturale n si s (n<=10, s<=20). Afisati în ordine crescatoare toate numerele cu n cifre care au suma cifrelor egala cu s si în care oricare doua cifre alaturate au paritate diferita.
Exemple: n=4, s=8 => 1016, 1034, 1052, 1070, 1214, 1232, … 7010
Rezolvare

Calculatoare si accesorii second hand

#809. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:46:17]
Se citesc un cuvânt s (cu cel mult 10 caractere litere mici distincte). Sa se genereze si sa se afiseze toate anagramele cuvântului s în care consoanele sunt puncte fixe.
Exemplu: s=”alinus”, => alinus, alunis, ilanus, ilunas, ulanis, ulinas.
Rezolvare

#808. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:43:37]
Se citesc doua numere naturale n si m (n,m<=10) si apoi o multime A cu n elemente naturale ordonate crescator. Afisati în ordine lexicografica toate submultimile cu m elemente ele multimii A în care nu exista doua elemente pare alaturate. Daca problema nu are solutie, se va afisa mesajul “NU EXISTA”.
Exemple: n=5, m=3 si A={1,4,6,7,9} => {1, 4, 7} {1,4,9}, {1,6,7}, {1,6,9}...
n=4, m=3 si A={1,4,6,8} =>„NU EXISTA”
Rezolvare

#807. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:40:29]
Se citesc doua numere naturale n si s (n<=10, s<=20). Afisati în ordine crescatoare toate numerele cu n cifre distincte care au suma cifrelor egala cu s. Daca problema nu are solutie, se va afisa mesajul “NU EXISTA”.
Exemple: n=4, s=9 => 1026, 1035, 1053, 1062, 1206, 1260, 1305 …
n=4, s=5 =>„NU EXISTA”
Rezolvare

#806. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:38:01]
Se citesc un cuvânt s (cu cel mult 10 caractere litere mici distincte) si un numar natural n (n<=10). Sa se genereze si sa se afiseze toate cuvintele care se pot obtine din s eliminând exact n litere.
Exemplu: s=”cosmin”, n=4 =>co, cs, cm, ci, cn, os, om … in
Rezolvare

#805. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:25:33]
Se citeste un numar natural n (n<10) si apoi o multime A cu n elemente naturale ordonate crescator. Afisati în ordine lexicografica toate permutarile multimii A în care elementele pare sunt puncte fixe.
Exemplu: n=5 si A={1,4,6,7,9} => se vor genera permutarile în care 4 si 6 nu îsi modifica pozitia (6 solutii).

Rezolvare

#804. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:22:13]
pbinfo.ro -> intervale
Rezolvare

#803. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:19:42]
pbinfo.ro -> genmat7
Rezolvare

#802. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:17:44]
pbinfo.ro -> Aliniere
Rezolvare

#801. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:13:38]
pbinfo.ro -> DivizoriPariInterval
Rezolvare

#800. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:10:57]
pbinfo.ro -> maxmat
Rezolvare

#799. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:08:17]
pbinfo.ro -> sort2
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (144)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (11)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (86)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (25)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (72)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (16)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (34)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (31)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (11)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2015 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro