Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

   Home Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2017
Bacalaureat 2017 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2017
Subiecte si rezolvări 2010-2017
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Cui se adreseaza acest site?  
Acest site se adresează celor interesaţi de programare şi mai ales elevilor de la specializarea matematică-informatică. Site-ul se doreşte a fi o culegere online de probleme de informatică, explicate şi rezolvate. Problemele sunt organizate pe anii de studiu şi pe capitole. Problemele specifice claselor IX-XI sunt rezolvate folosind C/C++, iar pentru clasa a XII-a folosind C#. De asemenea, dar într-un număr mai mic, puteţi găsi probleme cu nivel de dificultate mai ridicat, pentru a vă ajuta în pregatirea olimpiadelor şi a concursurilor.
Site-ul va fi actualizat permanent, de aceea va rog sa urmăriţi problemele noi.

O atenţie deosebită este acordată pregătirii examenului de bacalaureat. Veţi găsi aici rezolvate probleme din variantele propuse in anul 2009, precum si cele de la examenele din 2010-2015.

Pentru pregătirea examenului de obţinere a atestatului profesional la informatică găsiţi aici modele de lucrări de atestat.

Pentru pregătirea examenului de competenţe digitale: variante 2011-2015 .

Cele mai noi probleme adăugate
#837. Clasa a 11-a / Backtracking / [2017-10-21 - 14:44:34]
Se citeste un cuvant format din maxim 10 litere mici distincte. Afisati in ordine lexicografica toate anagramele cuvantului citit care au proprietatea ca nu contin doua vocale alaturate si nici doua consoane alaturate (practic vocalele si consoanele trebuie sa alterneze).
Daca acest lucru nu este posibil se va afisa mesajul IMPOSIBIL.
Exemplu:
Daca s="cosmina"
anagramele vor fi:
caminos
camison
camonis
...
sonimac
Daca s="cosmin" se va afisa IMPOSIBIL
Rezolvare

#836. Clasa a 10-a / Subprograme / [2017-10-05 - 08:57:20]
Scrieti o functie cu numele putere care primeste prin parametrul n un numar natural cu cel mult 9 cifre si care furnizeaza prin parametrii x si k doua numere naturale cu proprietatea ca n=xk si x este minim.
Exemple:
pentru n=20 => x=20 si k=1
pentru c=144 => x=12 si k=2
Rezolvare

#835. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2017-10-05 - 08:56:52]
Scrieti o functie cu numele putere care primeste prin parametrul n un numar natural cu cel mult 9 cifre si care furnizeaza prin parametrii x si k doua numere naturale cu proprietatea ca n=xk si x este minim.
Exemple:
pentru n=20 => x=20 si k=1
pentru c=144 => x=12 si k=2
Rezolvare


#834. Clasa a 11-a / Backtracking / [2017-10-04 - 08:45:57]
Se da un numar natural n (n<=5) si 2*n numere naturale cu cel mult 3 cifre fiecare reprezentand inaltimile in centimetri a 2*n soldati. Sa se aranjeze soldatii pe doua randuri a cate n soldati fiecare astfel incat fiecare soldat inafara de primul de pe rand sa aiba in stanga un soldat mai inalt decat el si fiecare soldat de pe randul 2 sa aiba in fata un soldat mai inalt decat el.
Exemplu:
3
183 180 169 195 193 184
Aranjarile posibie sunt:
195 193 184
183 180 169

195 193 183
184 180 169

195 193 180
184 183 169

195 184 183
193 180 169

195 184 180
193 183 169
Rezolvare

#833. Clasa a 9-a / Probleme diverse / [2017-10-04 - 08:34:44]
Din fisierul numere.in se citeste un numar natural n (n<=1000000) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Afisati in fisierul numere.out cea mai lunga secventa de cifre identice care se obtine prin lipirea celor n numere. Daca exista mai multe secvente de lungime maxima, atunci se va afisa cea mai din stanga. Nu este permisa folosirea de tablouri sau siruri de caractere.
numere.in
36 611 1111 12 11000000 0 0 0 0 0 3333 43219
numere.out
00000000000
Rezolvare

#832. Clasa a 9-a / Tablouri / [2017-10-04 - 08:33:55]
Din fisierul numere.in se citeste un numar natural n (n<=100000) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Afisati in fisierul numere.out cea mai lunga secventa de cifre identice care se obtine prin lipirea celor n numere. Daca exista mai multe secvente de lungime maxima, atunci se va afisa cea mai din dreapta.
numere.in
12
36 611 1111 12 11000000 0 0 0 0 0 3333 43219
numere.out
00000000000
Rezolvare


#831. Clasa a 11-a / Arbori / [2017-05-10 - 10:18:51]
Se da o expresie aritmetica in forma poloneza prefixata. Expresia este formata din operatorii + - / * %, iar operanzii sunt litere mici.
Afisati expresia in forma normala (infixata) si in forma postfixata.
Exemplu:
expresie.in
-*bb**4ac
expresie.out
((b*b)-((4*a)*c))
bb*4a*c*-
Rezolvare

#830. Clasa a 11-a / Arbori / [2017-05-10 - 10:12:56]
Se da un arbore cu radacina cu n varfuri (n<=100) prin vectorul de tati.
a) Sa se determine daca este arbore binar si, in caz afirmativ, sa se afiseze vectorii S si D (consideram fiul stang < fiul drept)
b) Daca raspunsul de la a este negativ, sa se determine daca prin schimbarea radacinii, arborele poate deveni binar.
Exemplul 1:
arbore.in
7
6 6 6 3 3 0 3
arbore.out
NU
NU
Exemplul 2:
arbore.in
6
6 6 6 3 3 0
arbore.out
NU
DA
Exemplul 3:
arbore.in
6
0 6 6 3 3 1
arbore.out
DA
6 0
0 0
4 5
0 0
0 0
2 3
Rezolvare

#829. Clasa a 11-a / Arbori / [2017-05-10 - 10:05:53]
Din fisierul graf.in se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi muchiile unui graf neorientat conex cu n varfuri. Construiti un arbore partial al grafului dat si afisati in fisierul arbore.out vectorul de tati a acestui arbore avand radacina in varful 1.
Se poate afisa vectorul de tati al oricarui arbore partial cu radacina in varful 1.
exemplu:
graf.in
5
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
2 5
3 4
3 5
4 5
arbore.out
0 1 1 1 2
Rezolvare

Calculatoare si accesorii second hand

#828. Clasa a 11-a / Grafuri orientate / [2017-04-05 - 09:49:18]
Se da un graf orientat cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se numeste arc inutil un arc cu proprietatea ca are extremitatile in componente tare conexe diferite. Afisati numarul de arce inutile si care sunt acestea.
Exemplu:
graf.in
8 11
1 3
3 5
5 7
7 1
2 6
6 8
8 2
1 4
4 6
4 8
4 2
graf.out
4
1 4
4 2
4 6
4 8
Rezolvare

#827. Clasa a 11-a / Grafuri orientate / [2017-04-05 - 09:20:50]
Se da un graf orientat tare conex cu n varfuri si m arce etichetate costuri pozitive. Calculati si afisati distanta maxima dintre doua varfuri ale grafului. Distanta de la i la j este egala cu suma costurilor arcelor ce formeaza drumul de cost minim de la i la j. Afisati varfurile aflate la distanta maxima unul de celalalt.
Exemplu:
graf.in
8 14
1 2 3
1 3 6
2 3 3
3 4 6
4 5 8
5 6 2
6 7 1
8 7 7
7 8 5
8 1 4
6 3 3
6 2 2
6 4 2
7 3 1
graf.out
29
2 1
Rezolvare

#826. Clasa a 11-a / Grafuri orientate / [2017-04-05 - 09:00:14]
Se da un graf orientat tare conex cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se numeste varf central un varf cu proprietatea ca suma distantelor de la el la toate celelalte varfuri este minim. Distanta de la i la j este egala cu lungimea celui mai scurt drum de la i la j. Afisati varfurile centrale ale grafului. Se va folosi algoritmul Roy-Floyd pentru arce de cost 1.
Exemplu:
graf.in
8 13
1 2
1 3
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
8 7
7 8
8 1
6 3
6 2
6 4
graf.out
6
Rezolvare

#825. Clasa a 11-a / Grafuri orientate / [2017-04-05 - 08:42:50]
Se da un graf orientat tare conex cu n varfuri si m arce prin lista arcelor. Se numeste varf central un varf cu proprietatea ca suma distantelor de la el la toate celelalte varfuri este minim. Distanta de la i la j este egala cu lungimea celui mai scurt drum de la i la j. Afisati varfurile centrale ale grafului. Se va folosi un algoritm de tip breadth-first.
Exemplu:
graf.in
8 13
1 2
1 3
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
8 7
7 8
8 1
6 3
6 2
6 4
graf.out
6
Rezolvare

#824. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2017-03-16 - 22:19:46]
Subiect-admitere-2016-iulie-informatica - Subiectul I - Problema 1 (Turnuri)
Rezolvare

#823. Clasa a 10-a / Inregistrari / [2017-03-15 - 15:30:09]
Cei n elevi dintr-o clasa au dat proba de rezistenta la ora de sport. Profesorul a intocmit un tabel cu cei en elevi si pentru fiecare dintre i:
- numele si prenumele
- rezultatul exprimat in minute si secunde
Exista un barem de trecere a probei, dat la final in minute si secunde
Afisati elevii care au trecut baremul in ordine crescatoara dupa rezultat, iar la rezultate identice, alfabetic dupa nume si prenume. Fiecare elev se afiseaza pe cate o linie prin nume, prenume si timpul obtinut la proba.
Numarul de elevi din clasa este cel mult 30. Un elev trece baremul daca timpul sau este mai mic sau egal cu baremul.
Exemplu:
rezistenta.in
7
Pop Alin
4 23
Rus Dan
4 23
Stan Darius
5 4
Pop Tudor Flaviu
4 12
Rusu Alin Dan
5 23
Sas Mihai
4 39
Rusu Paul
4 23
4 40
rezistenta.out
Pop Tudor 4:12
Pop Alin 4:23
Rus Dan 4:23
Rusu Paul 4:23
Sas Mihai 4:39
Rezolvare

#822. Clasa a 11-a / Programare dinamica / [2017-01-25 - 09:18:11]
Se citeste un numar natural n (2<=n<=20) si apoi o matrice cu n linii si n coloane avānd elementele numere īntregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Parcurgerea matricii se face din coltul (n,1) spre coltul (1,n) si se poate face pe directiile: nord, nord-est si est.
a) Afisati numarul de moduri īn care se poate ajunge din coltul (n,1) īn coltul (1,n).
b) Afisati suma maxima care se poate obtine parcurgānd matricea din coltul (n,1) īn coltul (1,n).
Pentru citire se va folosi fisierul 2.in, iar pentru afisare fisierul 2.out.
Exemplu:
2.in
3
1 2 3
-1 3 4
2 -1 -1
2.out
13
12
Rezolvare

#821. Clasa a 11-a / Programare dinamica / [2017-01-25 - 09:12:37]
Se citesc doua numere naturale n si m (1<=m,n<=100) si apoi o matrice cu n linii si m coloane avānd elementele numere īntregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Afisati pentru fiecare coloana a matricii numarul de elemente al celui mai lung subsir strict crescator care se poate forma parcurgānd elementele coloanei de sus īn jos. Pentru citire se va folosi fisierul 1.in, iar pentru afisare fi?ierul 1.out.
Exemplu:
1.in
4 4
1 4 2 3
2 9 8 7
3 6 3 8
1 2 3 3
1.out
3 2 2 3
Rezolvare

#820. Clasa a 11-a / Grafuri neorientate / [2017-01-25 - 08:55:11]
Din fisierul graf.in se citesc de pe prima linie numerele naturale n si l (l,n<=20) reprezentand numarul de varfuri ale unui graf complet si respectiv lungimea unui ciclu.
Afisati in fisierul graf.out, in ordine lexicografica, toate ciclurile elementare de lungime l ale grafului complet cu n varfuri.
Exemplu:
graf.in
5 3
graf.out
1 2 3 1
1 2 4 1
1 2 5 1
1 3 2 1
1 3 4 1
1 3 5 1
1 4 2 1
...
5 4 3 5
Rezolvare

#819. Clasa a 11-a / Grafuri neorientate / [2017-01-25 - 08:41:50]
Din fisierul graf.in se citesc de pe prima linie numerele naturale n si m (n<=20) reprezentand numarul de varfuri si respectiv numarul de muchii ale unui graf neorientat. De pe urmatoarele m linii se citesc muchiile grafului, iar de pe ultima linie se citesc 3 numere naturale x,y,l.
Afisati in fisierul graf.out toate lanturile elementare de lungime l care au pe x ca extremitate initiala si pe y ca extremitate finala.
Exemplu:
graf.in
6 9
1 2
1 3
2 3
4 5
3 5
3 6
4 6
1 6
5 6
1 6 3
graf.out
1 2 3 6
1 3 5 6
Rezolvare

#818. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-12-16 - 09:46:29]
Se citesc din fisierul fazan.in numerele naturale n, si m (n<=15, m<=n) si apoi n cuvinte distincte cu cel mult 10 litere fiecare.
Sa se afiseze toate secvente de cate m cuvinte dintre cele citite care sa respecte conditiile jocului "fazan".
Exemplu:
fazan.in
8 3
paul alina asfalt nas ultim imagine nasture real
fazan.out
paul ultim imagine
alina nas asfalt
alina nasture real
nasture real alina
real alina nas
real alina nasture
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (12)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro