Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (144)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (11)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (86)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (25)
4. Recursivitate (54)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (70)
3. Metoda Greedy (5)
4. Programare dinamică (16)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (34)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (31)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (11)

   Home Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2016
Bacalaureat 2016 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2016
Subiecte si rezolvări 2010-2015
Variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking
Cui se adreseaza acest site?  
Acest site se adresează celor interesaţi de programare şi mai ales elevilor de la specializarea matematică-informatică. Site-ul se doreşte a fi o culegere online de probleme de informatică, explicate şi rezolvate. Problemele sunt organizate pe anii de studiu şi pe capitole. Problemele specifice claselor IX-XI sunt rezolvate folosind C/C++, iar pentru clasa a XII-a folosind C#. De asemenea, dar într-un număr mai mic, puteţi găsi probleme cu nivel de dificultate mai ridicat, pentru a vă ajuta în pregatirea olimpiadelor şi a concursurilor.
Site-ul va fi actualizat permanent, de aceea va rog sa urmăriţi problemele noi.

O atenţie deosebită este acordată pregătirii examenului de bacalaureat. Veţi găsi aici rezolvate probleme din variantele propuse in anul 2009, precum si cele de la examenele din 2010-2015.

Pentru pregătirea examenului de obţinere a atestatului profesional la informatică găsiţi aici modele de lucrări de atestat.

Pentru pregătirea examenului de competenţe digitale: variante 2011-2015 .

Cele mai noi probleme adăugate
#812. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 11:09:01]
pbinfo.ro -> CifreGen5
Rezolvare

#811. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 11:03:11]
Se citesc numerele naturale n,a,b,p,q (n<=20, a<=b<=n, pSa se afiseze toate modurile in care se poate alege pentru un test un numar de intrebari cuprins intre a si b si care sa aiba punctajul total intre p si q.
Exemplu:
7 4 5 20 25
6
5
7
8
2
3
10
se vor afisa
6 5 7 2
6 5 7 2 3
6 5 7 3
6 5 8 2
6 5 8 2 3
....
8 2 3 10
Rezolvare

#810. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:50:28]
Se citesc doua numere naturale n si s (n<=10, s<=20). Afisati în ordine crescatoare toate numerele cu n cifre care au suma cifrelor egala cu s si în care oricare doua cifre alaturate au paritate diferita.
Exemple: n=4, s=8 => 1016, 1034, 1052, 1070, 1214, 1232, … 7010
Rezolvare


#809. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:46:17]
Se citesc un cuvânt s (cu cel mult 10 caractere litere mici distincte). Sa se genereze si sa se afiseze toate anagramele cuvântului s în care consoanele sunt puncte fixe.
Exemplu: s=”alinus”, => alinus, alunis, ilanus, ilunas, ulanis, ulinas.
Rezolvare

#808. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:43:37]
Se citesc doua numere naturale n si m (n,m<=10) si apoi o multime A cu n elemente naturale ordonate crescator. Afisati în ordine lexicografica toate submultimile cu m elemente ele multimii A în care nu exista doua elemente pare alaturate. Daca problema nu are solutie, se va afisa mesajul “NU EXISTA”.
Exemple: n=5, m=3 si A={1,4,6,7,9} => {1, 4, 7} {1,4,9}, {1,6,7}, {1,6,9}...
n=4, m=3 si A={1,4,6,8} =>„NU EXISTA”
Rezolvare

#807. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:40:29]
Se citesc doua numere naturale n si s (n<=10, s<=20). Afisati în ordine crescatoare toate numerele cu n cifre distincte care au suma cifrelor egala cu s. Daca problema nu are solutie, se va afisa mesajul “NU EXISTA”.
Exemple: n=4, s=9 => 1026, 1035, 1053, 1062, 1206, 1260, 1305 …
n=4, s=5 =>„NU EXISTA”
Rezolvare


#806. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:38:01]
Se citesc un cuvânt s (cu cel mult 10 caractere litere mici distincte) si un numar natural n (n<=10). Sa se genereze si sa se afiseze toate cuvintele care se pot obtine din s eliminând exact n litere.
Exemplu: s=”cosmin”, n=4 =>co, cs, cm, ci, cn, os, om … in
Rezolvare

#805. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:25:33]
Se citeste un numar natural n (n<10) si apoi o multime A cu n elemente naturale ordonate crescator. Afisati în ordine lexicografica toate permutarile multimii A în care elementele pare sunt puncte fixe.
Exemplu: n=5 si A={1,4,6,7,9} => se vor genera permutarile în care 4 si 6 nu îsi modifica pozitia (6 solutii).

Rezolvare

#804. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:22:13]
pbinfo.ro -> intervale
Rezolvare

Calculatoare si accesorii second hand

#803. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:19:42]
pbinfo.ro -> genmat7
Rezolvare

#802. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:17:44]
pbinfo.ro -> Aliniere
Rezolvare

#801. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:13:38]
pbinfo.ro -> DivizoriPariInterval
Rezolvare

#800. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:10:57]
pbinfo.ro -> maxmat
Rezolvare

#799. Clasa a 12-a / Elemente de baza C Sharp / [2016-10-11 - 12:08:17]
pbinfo.ro -> sort2
Rezolvare

#798. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-07-15 - 21:08:06]
Subiect-Concurs Mate-Info-2015 - Subiectul I a)
Rezolvare

#797. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-07-15 - 21:05:33]
Subiect-Concurs Mate-Info-2015 - Subiectul I c)
Rezolvare

#796. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-04-15 - 08:01:43]
Subiect-Concurs Mate-Info-2013 - Subiectul III
Rezolvare

#795. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-04-15 - 07:58:56]
Subiect-admitere-2013-iulie-informatica - Subiectul III
Rezolvare

#794. Clasa a 10-a / Inregistrari / [2016-04-06 - 11:59:50]
Se citesc doua date calendaristice precizate prin zi, luna si an. Afisati numarul de zile dintre cele doua date calendaristice citite.
Exemple:
4 4 2015
4 4 2016
rezulta 366
3 3 2015
3 3 2013
rezulta 730.

Rezolvare

#793. Clasa a 10-a / Inregistrari / [2016-04-06 - 11:53:35]
Se citeste un numar natural n<=100 si apoi partile reale si cele imaginare a n numere complexe. Apoi se citesc doua numere reale a si b. Afisati in ordine crescatoare valorile modulelor numerelor complexe care au proprietatea ca au modulul in afara intervalului [a,b].
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (144)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (11)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (86)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (25)
4. Recursivitate (54)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (70)
3. Metoda Greedy (5)
4. Programare dinamică (16)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (34)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (31)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (11)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2015 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro