Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (144)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (11)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (86)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (72)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (34)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (31)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

   Home Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2017
Bacalaureat 2017 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2017
Subiecte si rezolvări 2010-2017
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Cui se adreseaza acest site?  
Acest site se adresează celor interesaţi de programare şi mai ales elevilor de la specializarea matematică-informatică. Site-ul se doreşte a fi o culegere online de probleme de informatică, explicate şi rezolvate. Problemele sunt organizate pe anii de studiu şi pe capitole. Problemele specifice claselor IX-XI sunt rezolvate folosind C/C++, iar pentru clasa a XII-a folosind C#. De asemenea, dar într-un număr mai mic, puteţi găsi probleme cu nivel de dificultate mai ridicat, pentru a vă ajuta în pregatirea olimpiadelor şi a concursurilor.
Site-ul va fi actualizat permanent, de aceea va rog sa urmăriţi problemele noi.

O atenţie deosebită este acordată pregătirii examenului de bacalaureat. Veţi găsi aici rezolvate probleme din variantele propuse in anul 2009, precum si cele de la examenele din 2010-2015.

Pentru pregătirea examenului de obţinere a atestatului profesional la informatică găsiţi aici modele de lucrări de atestat.

Pentru pregătirea examenului de competenţe digitale: variante 2011-2015 .

Cele mai noi probleme adăugate
#824. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2017-03-16 - 22:19:46]
Subiect-admitere-2016-iulie-informatica - Subiectul I - Problema 1 (Turnuri)
Rezolvare

#823. Clasa a 10-a / Inregistrari / [2017-03-15 - 15:30:09]
Cei n elevi dintr-o clasa au dat proba de rezistenta la ora de sport. Profesorul a intocmit un tabel cu cei en elevi si pentru fiecare dintre i:
- numele si prenumele
- rezultatul exprimat in minute si secunde
Exista un barem de trecere a probei, dat la final in minute si secunde
Afisati elevii care au trecut baremul in ordine crescatoara dupa rezultat, iar la rezultate identice, alfabetic dupa nume si prenume. Fiecare elev se afiseaza pe cate o linie prin nume, prenume si timpul obtinut la proba.
Numarul de elevi din clasa este cel mult 30. Un elev trece baremul daca timpul sau este mai mic sau egal cu baremul.
Exemplu:
rezistenta.in
7
Pop Alin
4 23
Rus Dan
4 23
Stan Darius
5 4
Pop Tudor Flaviu
4 12
Rusu Alin Dan
5 23
Sas Mihai
4 39
Rusu Paul
4 23
4 40
rezistenta.out
Pop Tudor 4:12
Pop Alin 4:23
Rus Dan 4:23
Rusu Paul 4:23
Sas Mihai 4:39
Rezolvare

#822. Clasa a 11-a / Programare dinamica / [2017-01-25 - 09:18:11]
Se citeste un numar natural n (2<=n<=20) si apoi o matrice cu n linii si n coloane având elementele numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Parcurgerea matricii se face din coltul (n,1) spre coltul (1,n) si se poate face pe directiile: nord, nord-est si est.
a) Afisati numarul de moduri în care se poate ajunge din coltul (n,1) în coltul (1,n).
b) Afisati suma maxima care se poate obtine parcurgând matricea din coltul (n,1) în coltul (1,n).
Pentru citire se va folosi fisierul 2.in, iar pentru afisare fisierul 2.out.
Exemplu:
2.in
3
1 2 3
-1 3 4
2 -1 -1
2.out
13
12
Rezolvare


#821. Clasa a 11-a / Programare dinamica / [2017-01-25 - 09:12:37]
Se citesc doua numere naturale n si m (1<=m,n<=100) si apoi o matrice cu n linii si m coloane având elementele numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Afisati pentru fiecare coloana a matricii numarul de elemente al celui mai lung subsir strict crescator care se poate forma parcurgând elementele coloanei de sus în jos. Pentru citire se va folosi fisierul 1.in, iar pentru afisare fi?ierul 1.out.
Exemplu:
1.in
4 4
1 4 2 3
2 9 8 7
3 6 3 8
1 2 3 3
1.out
3 2 2 3
Rezolvare

#820. Clasa a 11-a / Grafuri neorientate / [2017-01-25 - 08:55:11]
Din fisierul graf.in se citesc de pe prima linie numerele naturale n si l (l,n<=20) reprezentand numarul de varfuri ale unui graf complet si respectiv lungimea unui ciclu.
Afisati in fisierul graf.out, in ordine lexicografica, toate ciclurile elementare de lungime l ale grafului complet cu n varfuri.
Exemplu:
graf.in
5 3
graf.out
1 2 3 1
1 2 4 1
1 2 5 1
1 3 2 1
1 3 4 1
1 3 5 1
1 4 2 1
...
5 4 3 5
Rezolvare

#819. Clasa a 11-a / Grafuri neorientate / [2017-01-25 - 08:41:50]
Din fisierul graf.in se citesc de pe prima linie numerele naturale n si m (n<=20) reprezentand numarul de varfuri si respectiv numarul de muchii ale unui graf neorientat. De pe urmatoarele m linii se citesc muchiile grafului, iar de pe ultima linie se citesc 3 numere naturale x,y,l.
Afisati in fisierul graf.out toate lanturile elementare de lungime l care au pe x ca extremitate initiala si pe y ca extremitate finala.
Exemplu:
graf.in
6 9
1 2
1 3
2 3
4 5
3 5
3 6
4 6
1 6
5 6
1 6 3
graf.out
1 2 3 6
1 3 5 6
Rezolvare


#818. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-12-16 - 09:46:29]
Se citesc din fisierul fazan.in numerele naturale n, si m (n<=15, m<=n) si apoi n cuvinte distincte cu cel mult 10 litere fiecare.
Sa se afiseze toate secvente de cate m cuvinte dintre cele citite care sa respecte conditiile jocului "fazan".
Exemplu:
fazan.in
8 3
paul alina asfalt nas ultim imagine nasture real
fazan.out
paul ultim imagine
alina nas asfalt
alina nasture real
nasture real alina
real alina nas
real alina nasture
Rezolvare

#817. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-12-16 - 09:35:56]
Se citesc din fisierul kp.in numerele naturale n,k,p (n<=20, k<=n, p<=1000) si apoi n numere naturale distincte cu cel mult 5 cifre fiecare, reprezentand elementele unei multimi A.
Numim submultime "kp" o submultime cu k elemente a multimii A care sa aiba cmmdc al elementor cel putin egal cu p. De exemplu, submultimea {6,9,15} este submultime "33" (adica are 3 elemente si cmmdc-ul lor este cel putin 3), dar nu este submultime "34" si nici "52".
Sa se afiseze toate submultime "kp" ale multimii A.
Exemplu:
kp.in
7 3 5
3 6 9 15 20 24 30
kp.out
6 24 30
15 20 30
Ambele submultimi au cate 3 elemente si cmmdc al elementelor cel putin egal cu 5 (prima are 6, iar a doua 5)
Rezolvare

#816. Clasa a 11-a / Greedy / [2016-11-20 - 18:23:58]
Colorarea hartii folosind metoda Greedy.
Fiind data o harta cu n tari, se cere o solutie de colorare a hartii, utilizand cel mult patru culori, astfel incat doua tari ce au frontiera comuna sa fie colorate diferit. Este demonstrat faptul ca sunt suficiente numai patru culori pentru ca orice harta sa poata fi colorata.
Exemplu:
colorare.in
6
alb verde galben rosu
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
2 3
2 5
2 6
3 4
3 5
4 5
5 6
colorare.out
1 alb
2 verde
3 galben
4 verde
5 rosu
6 galben

Rezolvare

Calculatoare si accesorii second hand

#815. Clasa a 10-a / Recursivitate / [2016-11-20 - 10:34:03]
Scrieti o functie recursiva cu numele cifre care primeste prin pramentrul n un numar natual si furnizeaza:
- prin parametrul p numarul format cu cifrele pare ale lui n,
- prin parametrul i numarul format cu cifrele impare ale lui n.
Exemplu:
In urma apelului cifre(4536597,p,i); variabila p va fi egala cu 46, iar i cu 53597.
Rezolvare

#814. Clasa a 10-a / Recursivitate / [2016-11-20 - 10:33:32]
Sa se scrie o functie recursiva care calculeaza si returneaza diferenta dintre suma elementelor de pe pozitii pare si cea a celor aflate pe pozitii impare dintr-un vector A primit ca parametru impreuna cu n reprezentand numarul lui de elemente.
Elementele tabloului sunt indexate de la 1.
Exemplu:
Daca functia primeste tabloul A={4,5,6,3,2,9} cu n=6, atunci va returna 5 adica (5+3+9)-(4+6+2).
Rezolvare

#813. Clasa a 10-a / Recursivitate / [2016-11-20 - 10:33:17]
Sa se scrie o functie recursiva care calculeaza si returneaza diferenta dintre suma elementelor pare si cea a celor impare dintr-un vector A primit ca parametru impreuna cu n reprezentand numarul lui de elemente.
Elementele tabloului sunt indexate de la 1.
Exemplu:
Daca functia primeste tabloul A={4,5,6,3,2,9} cu n=6, atunci va returna -5 adica (4+6+2)-(5+3+9).
Rezolvare

#812. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 11:09:01]
pbinfo.ro -> CifreGen5
Rezolvare

#811. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 11:03:11]
Se citesc numerele naturale n,a,b,p,q (n<=20, a<=b<=n, p<=q) si apoi n punctaje diferite ale unor intrebari.
Sa se afiseze toate modurile in care se poate alege pentru un test un numar de intrebari cuprins intre a si b si care sa aiba punctajul total intre p si q.
Exemplu:
7 4 5 20 25
6
5
7
8
2
3
10
se vor afisa
6 5 7 2
6 5 7 2 3
6 5 7 3
6 5 8 2
6 5 8 2 3
....
8 2 3 10
Rezolvare

#810. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:50:28]
Se citesc doua numere naturale n si s (n<=10, s<=20). Afisati în ordine crescatoare toate numerele cu n cifre care au suma cifrelor egala cu s si în care oricare doua cifre alaturate au paritate diferita.
Exemple: n=4, s=8 => 1016, 1034, 1052, 1070, 1214, 1232, … 7010
Rezolvare

#809. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:46:17]
Se citesc un cuvânt s (cu cel mult 10 caractere litere mici distincte). Sa se genereze si sa se afiseze toate anagramele cuvântului s în care consoanele sunt puncte fixe.
Exemplu: s=”alinus”, => alinus, alunis, ilanus, ilunas, ulanis, ulinas.
Rezolvare

#808. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:43:37]
Se citesc doua numere naturale n si m (n,m<=10) si apoi o multime A cu n elemente naturale ordonate crescator. Afisati în ordine lexicografica toate submultimile cu m elemente ele multimii A în care nu exista doua elemente pare alaturate. Daca problema nu are solutie, se va afisa mesajul “NU EXISTA”.
Exemple: n=5, m=3 si A={1,4,6,7,9} => {1, 4, 7} {1,4,9}, {1,6,7}, {1,6,9}...
n=4, m=3 si A={1,4,6,8} =>„NU EXISTA”
Rezolvare

#807. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:40:29]
Se citesc doua numere naturale n si s (n<=10, s<=20). Afisati în ordine crescatoare toate numerele cu n cifre distincte care au suma cifrelor egala cu s. Daca problema nu are solutie, se va afisa mesajul “NU EXISTA”.
Exemple: n=4, s=9 => 1026, 1035, 1053, 1062, 1206, 1260, 1305 …
n=4, s=5 =>„NU EXISTA”
Rezolvare

#806. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:38:01]
Se citesc un cuvânt s (cu cel mult 10 caractere litere mici distincte) si un numar natural n (n<=10). Sa se genereze si sa se afiseze toate cuvintele care se pot obtine din s eliminând exact n litere.
Exemplu: s=”cosmin”, n=4 =>co, cs, cm, ci, cn, os, om … in
Rezolvare

#805. Clasa a 11-a / Backtracking / [2016-10-20 - 10:25:33]
Se citeste un numar natural n (n<10) si apoi o multime A cu n elemente naturale ordonate crescator. Afisati în ordine lexicografica toate permutarile multimii A în care elementele pare sunt puncte fixe.
Exemplu: n=5 si A={1,4,6,7,9} => se vor genera permutarile în care 4 si 6 nu îsi modifica pozitia (6 solutii).

Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (144)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (11)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (86)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (72)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (34)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (31)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (12)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro