Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (144)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (11)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (86)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (25)
4. Recursivitate (54)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (62)
3. Metoda Greedy (5)
4. Programare dinamică (16)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (34)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (25)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (11)

   Home Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2016
Bacalaureat 2016 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2016
Subiecte si rezolvări 2010-2015
Variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking
Cui se adreseaza acest site?  
Acest site se adresează celor interesaţi de programare şi mai ales elevilor de la specializarea matematică-informatică. Site-ul se doreşte a fi o culegere online de probleme de informatică, explicate şi rezolvate. Problemele sunt organizate pe anii de studiu şi pe capitole. Problemele specifice claselor IX-XI sunt rezolvate folosind C/C++, iar pentru clasa a XII-a folosind C#. De asemenea, dar într-un număr mai mic, puteţi găsi probleme cu nivel de dificultate mai ridicat, pentru a vă ajuta în pregatirea olimpiadelor şi a concursurilor.
Site-ul va fi actualizat permanent, de aceea va rog sa urmăriţi problemele noi.

O atenţie deosebită este acordată pregătirii examenului de bacalaureat. Veţi găsi aici rezolvate probleme din variantele propuse in anul 2009, precum si cele de la examenele din 2010-2015.

Pentru pregătirea examenului de obţinere a atestatului profesional la informatică găsiţi aici modele de lucrări de atestat.

Pentru pregătirea examenului de competenţe digitale: variante 2011-2015 .

Cele mai noi probleme adăugate
#798. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-07-15 - 21:08:06]
Subiect-Concurs Mate-Info-2015 - Subiectul I a)
Rezolvare

#797. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-07-15 - 21:05:33]
Subiect-Concurs Mate-Info-2015 - Subiectul I c)
Rezolvare

#796. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-04-15 - 08:01:43]
Subiect-Concurs Mate-Info-2013 - Subiectul III
Rezolvare


#795. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-04-15 - 07:58:56]
Subiect-admitere-2013-iulie-informatica - Subiectul III
Rezolvare

#794. Clasa a 10-a / Inregistrari / [2016-04-06 - 11:59:50]
Se citesc doua date calendaristice precizate prin zi, luna si an. Afisati numarul de zile dintre cele doua date calendaristice citite.
Exemple:
4 4 2015
4 4 2016
rezulta 366
3 3 2015
3 3 2013
rezulta 730.

Rezolvare

#793. Clasa a 10-a / Inregistrari / [2016-04-06 - 11:53:35]
Se citeste un numar natural n<=100 si apoi partile reale si cele imaginare a n numere complexe. Apoi se citesc doua numere reale a si b. Afisati in ordine crescatoare valorile modulelor numerelor complexe care au proprietatea ca au modulul in afara intervalului [a,b].
Rezolvare


#792. Clasa a 10-a / Inregistrari / [2016-04-06 - 11:49:49]
Se citeste un numar natural n<=100 si apoi lungimile laturilor a n dreptunghiuri. Afisati dreptunghiul de arie maxima si pe cel de perimetru minim. La afisare se vor scrie cele 2 laturi, aria si perimetrul dreptunghiurilor.
Exemplu:
4
5 6
3 4
7 8
3 8
se vor afisa:
7 8 56 30 (pentru dreptunghiul de arie maxima)
3 4 12 14 (pentru dreptunghiul de perimetru minim)
Rezolvare

#791. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-04-01 - 22:39:37]
Subiect-admitere-2014-iulie-informatica - Subiectul I - b)
Rezolvare

#790. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-04-01 - 22:35:11]
Subiect-admitere-2014-iulie-informatica - Subiectul III
Rezolvare

Calculatoare si accesorii second hand

#789. Clasa a 10-a / Siruri de caractere / [2016-03-26 - 11:55:57]
Din fisierul text. in se citeste un text format din cel mult 255 de caractere litere mici si mari, spatii si semnele de punctuatie ,.:;?!. Ordonati cuvintele din text in ordine descrescatoara a numarului de vocale pe care le contin, iar daca au numar egal de vocale, atunci descrescator dupa lungime. Afisati cuvintele pe linii separate in fisierul text.out.
Exemplu:
text.in
Daca satelitii nu sunt activi, GPS-ul nu functioneaza! Ai vazut cate cuvinte MARCATE sunt?
text.out
functioneaza
satelitii
cuvinte
MARCATE
activi
vazut
Daca
cate
Ai
GPS-ul
sunt
sunt
nu
nu

Rezolvare

#788. Clasa a 10-a / Siruri de caractere / [2016-03-26 - 11:46:05]
Din fisierul concatenari.in se citeste un cuvant s avand maxim 10 litere. Apoi se citeste un numar natural nenul n cu cel mult o cifra si apoi se citesc n cifre. Modificati sirul s in functiile de numerele citite dupa n, astfel:
- daca numarul x citit este par, atunci la s se vor adauga primele x litere in ordinea din sir
- daca numarul x citit este impar, atunci la s se vor adauga primele x litere in ordinea inversa din sir.
Afisati in fisierul concatenari.out sirul obtinut din s la finalul modificarilor.
Restrictie: Numere citire nu depasesc lungimea cuvantului s.
Exemplu:
concatenari.in
alina
3
4 3 2
concatenari.out
alinaalinilaal
Explicatie:
Se fac 3 concatenari. Prima data se adauga "alin", apoi "ila" si apoi "al";
Rezolvare

#787. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-03-19 - 13:38:59]
Subiect-admitere-2014-septembrie-informatica - Subiectul III
Rezolvare

#786. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-03-18 - 23:38:40]
Subiect-admitere-2015-septembrie-informatica - Subiectul III
Rezolvare

#785. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-03-18 - 23:36:23]
Subiect-admitere-2015-septembrie-informatica - Subiectul I - c)
Rezolvare

#784. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-03-18 - 23:36:16]
Subiect-admitere-2015-septembrie-informatica - Subiectul I - b)
Rezolvare

#783. Clasa a 12-a / Admitere UBB / [2016-03-18 - 23:33:36]
Subiect-admitere-2015-septembrie-informatica - Subiectul I - a)
Rezolvare

#782. Clasa a 9-a / Tablouri / [2016-03-18 - 22:49:34]
2016 - Subiect simulare - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#781. Clasa a 10-a / Subprograme / [2016-03-18 - 22:46:36]
2016 - Subiect simulare - Subiectul III - Problema 3
Rezolvare

#780. Clasa a 10-a / Siruri de caractere / [2016-03-18 - 22:43:58]
2016 - Subiect simulare - Subiectul II - Problema 5
Rezolvare

#779. Clasa a 10-a / Siruri de caractere / [2016-03-18 - 22:24:00]
Din fisierul text.in se citeste de pe primul rand un text s cu cel mult 200 de caractere format din spatii, litere mici, litere mari, cifre si simbolurile [ ] ( ) { } , . ! ? ;. Dublati fiecare cuvant format din numar par de litere mici si afisati textul obtinut. Separatorii sunt orice caracter inafara de litere si cifre.
Exemplu:
text.in
if(strcmp(s[i],s[j])) {char aux[1000000]; 234689 STRCPY(aux,s[i]); strcpy(s[i],s[j]); strcpy(s[j],aux);}
text.out
ifif(strcmpstrcmp(s[i],s[j])) {charchar aux[1000000]; 234689 STRCPY(aux,s[i]); strcpystrcpy(s[i],s[j]); strcpystrcpy(s[j],aux);}
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (144)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (104)
6. Probleme diverse (11)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (86)
2. Şiruri de caractere (42)
3. Înregistrări (25)
4. Recursivitate (54)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (62)
3. Metoda Greedy (5)
4. Programare dinamică (16)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (34)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (25)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (11)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2015 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro