Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Algoritmi (0)
2. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
3. Subprograme predefinite (1)
4. Tablouri (141)
5. Fişiere text (2)
6. Algoritmi elementari (103)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (62)
2. Şiruri de caractere (35)
3. Înregistrări (22)
4. Recursivitate (48)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (61)
3. Metoda Greedy (5)
4. Programare dinamică (13)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (32)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (25)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)

   Home » Subprograme Bacalaureat 2014   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte bacalaureat 2010-2015
Bacalaureat 2015 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2015
Subiecte si rezolvări 2010-2015
Variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Subprograme  
1. [2009-03-07 - 22:30:46]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze toate perechile de elemente din vector care sunt formate din elemente prime intre ele.
Ex: Pentru vectorul 34 22 15 77 50 se vor afisa perechile:
34 15
34 77
22 15
15 77
77 50
Rezolvare

2. [2009-03-08 - 00:18:26]
Sa se afiseze toate numerele din intervalul [1000,99999] care au proprietatea ca atat ele cat si rasturnatul lor sunt prime.
Rezolvare

3. [2009-03-09 - 15:28:04]
Se citeste un vector A cu n elemente naturale. Sa se afiseze pentru fiecare element din vector suma divizorilor sai proprii.
Rezolvare

4. [2009-11-17 - 09:19:40]
Se citesc 4 numere naturale. Sa se calculeze cmmdc al lor.
Rezolvare


5. [2009-11-17 - 09:25:15]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze suma cifrelor din care sunt compuse elementele vectorului.
Rezolvare

6. [2009-11-17 - 09:41:30]
Se citesc 3 cuvinte a, b si c. Sa se determine daca sunt anagrame (sunt compuse din aceleasi litere, in alta ordine).
Rezolvare

7. [2009-11-17 - 10:25:28]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se ordoneze descrescator dupa valoarea rasturnatului.
Rezolvare

8. [2009-11-17 - 10:54:46]
Sa se scrie o functie care primeste 3 parametri: n - numar natural, c1,c2 cifre si returneaza numarul obtinut din n prin inlocuirea tuturor aparitiilor cifrei c1 cu c2.
Ex. din n=2324, c1=2 si c2=5 returneaza 5354
Rezolvare


9. [2009-11-17 - 12:04:08]
Sa se scrie o functie interval care primeste 3 parametri n, a, b numere intregi. Functia determina un interval (a,b) de lungime minima cu proprietatea ca n apartine intervalului (a,b) si ca a si b sunt numere prime. Capetele intervalului vor fi returnate prin intermediul parametrilor a si b.
Rezolvare

10. [2009-11-24 - 08:53:32]
Sa se afiseze toate numerele din intervalul [100,99999] care au proprietatea sunt prime si sunt palindroame. Un numar este palindrom daca citit de la dreapta la stanga are aceeasi valoare.
Rezolvare

11. [2009-11-24 - 11:37:18]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si afiseaza descopunerea lui n in factori primi.
Ex. n=45 => 3 3 5
Rezolvare

12. [2009-11-24 - 11:37:25]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza suma exponentilor din descompunerea in factori primi a lui n.
Rezolvare

13. [2009-11-24 - 11:37:32]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza numarul de factori primi a lui n.
Ex. pt n=45 returneaza 2 (3 si 5 sunt factorii primi ai lui 45)
Rezolvare

14. [2009-11-24 - 12:49:05]
Se citesc 2 numere naturale a si b, a mai mic decat b. Sa se afiseze toate numerele din intervalul [a,b] care se divid cu suma cifrelor lor.

Rezolvare

15. [2010-01-09 - 21:31:08]
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n si returneaza cel mai mare divizor al lui n strict mai mic decat n. Folosind aceasta functie sa se determine numerele prime dintr-un interval [a,b].
Rezolvare

16. [2010-01-09 - 21:31:20]
Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza suma divizorilor primi ai lui n. Folosind aceasta functie sa se determine daca un numar natural x este prim.


Rezolvare

17. [2010-01-09 - 21:34:12]
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n cu cel putin 2 cifre si cu cel mult 4 si returneaza numarul obtinut din prima si ultima cifra a lui n. Folosind acesta functie sa se determine daca un numar a are exact 2 cifre.
Rezolvare

18. [2010-01-09 - 21:34:19]
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n si returneaza cea mai mare putere a lui 2 mai mica sau egala cu n. Folosind aceasta functie sa se decompuna un numar ca suma de puteri ale lui 2.

Rezolvare

19. [2010-01-30 - 22:09:26]
Sa se scrie o functie ordonare care primeste 3 parametri: un vector a cu maxim 100 de elemente numere intregi, un numar natural n reprezentand numarul efectiv de elemente din vectorul a si un numar natural k mai mic decat n. Functia ordoneaza crescator primele k elemente ale vectorului a si descrescator celelalte n-k.


Rezolvare

20. [2010-01-31 - 12:42:58]
Sa se scrie o functie Sufix care primeste ca parametru un numar natural x si determina daca x este sufix al patratului sau (de exemplu 25 este sufix al lui 625). Folosind aceasta functie sa de determine numerele naturale din intervalul [1,n] care sunt sufixe ale patratelor lor.
Rezolvare

21. [2010-01-31 - 12:43:10]
Se numeste cifra de control cifra obtinuta prin calculul reperat al sumei cifrelor unui numar natural. De exemplu 66 are suma de control 3 (6+6=12, 1+2=3).
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze elementele vectorului grupate pe randuri separate in ordine crescatoare a cifrei de control.
Rezolvare

22. [2010-01-31 - 12:43:21]
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze numerele obtinute prin permutarea circulara a cifrelor lui n. Nu se vor folosi tablouri sau siruri de caractere.
Rezolvare

23. [2010-03-16 - 10:10:03]
In fisierul date.in se gasesc cifre separate prin cate un spatiu. Sa se afiseze cifrele in ordinea descrescatoare a numarului de aparitii.
Rezolvare

24. [2010-10-30 - 23:13:27]
Scrieti o functie care sa calculeze si sa returneze numarul de divizori primi ai unui numar natural n primit ca parametru.
Rezolvare

25. [2010-11-21 - 16:07:53]
a) Cititi din fisierul mat.in o matrice a cu n linii si m coloane cu elemente intregi.
b) Construiti un vector x care sa contina elementele de pe marginea matricii citite la punctul a.
c) Ordonati crescator vectorul x.
d) Plasati inapoi in matrice, pe margine elemntele din vectorul x, intai pe prima linie, apoi ultima coloana, ultima linie si prima coloana.
e) Afisati in fisierul mat.out vectorul x si matricea astfel modificata.
Pentru fiecare cerinta se va scrie o functie separata si nu se vor folosi variabile globale.
Exemplu:
pentru datele:
4 5
5 4 3 2 1
1 2 3 4 5
9 8 7 6 5
1 2 3 4 5
se afiseaza:
1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 9
1 1 1 2 2
9 2 3 4 3
5 8 7 6 3
5 5 5 4 4
Rezolvare

26. [2011-02-20 - 20:07:24]
Se considera definite urmatoarele subprograme:
s1, cu doi parametri: a, b doua numere intregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Subprogramul interschimba valorile a doua variabile transmise prin intermediul parametrilor a si b.
s2, cu trei parametri: a, un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente numere intregi cu cel mult 4 cifre fiecare, p si q, numere naturale intre 1 si 100. Subprogramul cauta primul element divizibil cu 5 in secventa a[p], a[p+1], ..., a[q], si returneaza pozitia acestuia, daca exista un astfel de element, sau valoarea -1 în caz contrar.
a) Scrieti definitia completa a subprogramului s1.
b) Scrieti definitia completa a subprogramului s2.
c) Scrieti programul C/C++ care citeste de la tastatura o valoare naturala n (intre 1 si 99) si apoi un tablou unidimensional a, cu n elemente, numere intregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul determina, folosind apeluri utile ale subprogramului s2, primul element divizibil cu 5 (daca exista) si ultimul element divizibil cu 5 (daca exista) al tabloului a, interschimba valorile elementelor gasite, folosind apelul subprogramului s1, si apoi scrie elementele tabloului a astfel transformat, separate prin cate un spatiu.
Exemplu: pentru n=7 si tabloul a=(6,10,4,15,2,5,8), programul va scrie 6 5 4 15 2 10 8
Rezolvare

27. [2011-11-22 - 16:54:43]
a) Sa se scrie o functie care primeste ca parametri un vector x cu maxim 100 de elemente numere naturale si un numar natural n reprezentand numarul de elemente din vector si citeste numarul n si elementele vectorului x.
b) Sa se scrie o functie care primeste ca parametri un vector x cu maxim 100 de elemente numere naturale si un numar natural n reprezentând numarul de elemente din vector. Functia calculeaza si returneaza suma obtinuta adunând ultima cifra din fiecare element al vectorului x.
c) Folosind functiile de mai sus sa se citeasca un vector si sa se afiseze valoarea obtinuta prin adunarea ultimei cifre din fiecare element al vectorului.
Rezolvare

28. [2013-04-08 - 23:07:24]
Se da un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se inlocuiasca fiecare element din vector cu palindromul cel mai apropiat de el.
Se vor scrie functii pentru:
- citire datelor
- afisarea vectorului
- calculul rasturnatului unui numar natural
- verificarea daca un numar natural este palindrom
- determinarea celui mai mic palindrom mai mare decat un numar n
- determinarea celui mai mare palindrom mai mic decat un numar n
- parcurgerea si modificare vectorului conform cerintei
Exemplu:
date.in
4
37 44 130 16
date.out
33 44 131 11
Rezolvare

29. [2013-05-31 - 22:44:02]
Se da o matrice cu n linii si m coloane avand elementele numere naturale.
Sa se inlocuiasca fiecare element din matrice dupa urmatoarea regula: elementele numere prime se inlocuiesc cu rasturnatul lui, iar cele neprime cu suma divizorilor lor. Sa se afiseze matricea obtinuta.
Se vor scrie functii separate pentru fiecare dintre urmatoarele operatii:
- determinarea primalitatii unui numar natural
- calculul rasturnatului unui numar natural
- calculul sumei divizorilor unui numar natural
- citirea unei matrici
- afisare unei matrici
- parcurgerea unei matrici si realizarea nodificarilor cerute.
Exemplu:
date.in
3 4
25 121 45 17
800 432 31 76
77 78 98 43
date.out
31 133 78 71
1953 1240 13 140
96 168 171 34
Rezolvare

30. [2013-05-31 - 22:49:47]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane cu elemente numere naturale. Afisati linia sau coloana care are suma elementelor maxima.
Se vor scrie functii separate pentru operatiile urmatoare:
- citirea unei matrici
- calculul sumei elementelor unei linii
- calculul sumei elementelor unei coloane
- afisarea elementelor unei linii
- afisarea elementelor unei coloane
- determinarea liniei de suma maxima, a coloanei de suma maxima si apoi afisarea liniei sau coloanei cu suma mai mare dintre cele doua.
Exemplu:
date.in
4
1 2 9 4
2 3 9 5
4 5 6 7
5 6 7 8
date.out
9
9
6
7
(cea de-a treia coloana are suma maxima)
Rezolvare

31. [2013-09-22 - 16:28:32]
Scrieti o functe nr care primeste un parametru n numar natural si care returneaza:
1 daca numarul n are mai multe cifre pare decat impare
0 daca daca numarul n are la fel de multe cifre pare ca si impare
-1 daca numarul n are mai putine cifre pare decat impare
Exemplu:
pentru n=234523 functia va returna 0
Rezolvare

32. [2013-11-04 - 08:46:08]
Se da o matrice cu n linii si m coloane cu elemente intregi si doua valori intregi x si y. Sa se afiseze numerele de ordine ale coloanelor care contin numar maxim de elemente in afara intervalului [x,y]. Numerele de ordine ale liniilor si ale coloanelor incep de la 1.
Se vor folosi functii pentru:
- citirea datelor
- numararea elementelor de pe o coloana care sunt in afara unui interval
- determinarea numerelor de ordine ale coloanelor cerute
Exemplu:
date.in
4 5 2 7 (n,m,x,y)
2 8 5 8 3
4 3 6 7 5
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
date.out
2 4
Rezolvare

33. [2013-11-04 - 10:02:00]
Se da o matrice cu n linii si m coloane cu elemente intregi. Sa se afiseze numerele de ordine ale liniilor care au elementele aflate in progresie aritmetica crescatoare. Numerele de ordine ale liniilor si ale coloanelor incep de la 1.
Se vor folosi functii pentru:
- citirea datelor
- verificarea daca o linie are elementele in progresie aritmetica crescatoare
- afisarea numerelor de ordine ale liniilor cerute
Exemplu:
date.in
4 4
1 3 5 7
4 3 2 1
2 4 6 8
9 9 9 8
date.out
1 3
Rezolvare

34. [2013-11-30 - 13:04:54]
Un numar n se numeste extraprim daca atât el, cât si orice numar obtinut prin permutarea cifrelor lui n, sunt numere prime. De exemplu, numarul 113 este un numar extraprim deoarece 113, 311, 131 sunt numere prime.
a) Scrieti definitia completa a unui subprogram f, cu un parametru, subprogram care:
- primeste prin intermediul parametrului a un numar natural nenul cu cel mult 3 cifre
- returneaza suma tuturor exponentilor din descompunerea în factori primi a valorii
parametrului a.
Exemplu: pentru a=90 subprogramul va returna valoarea 4, deoarece a=2*32*5 si 1+2+1=4.
b) Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n, 2=n=999 si, folosind apeluri utile ale subprogramului f, verifica daca n este un numar extraprim. În caz afirmativ, programul afiseaza pe ecran mesajul DA, în caz contrar afisând mesajul NU.
Rezolvare

35. [2014-03-10 - 09:15:35]
Se citesc numere naturale de la tastatura pana cand se introduce numarul 0. Memorati numerele nenule citite intr-un vector X.
Construiti si afisati pe ecran un vector Y care sa contina in ordine strict descrescatoare numerele din vectorul X care au proprietatea ca sunt palindroame. Un numar este palindrom daca este egal cu numarul format cu cifrele sale luate de la dreapta la stanga (de exemplu 3443).
Vectorul Y trebuie sa se creeze direct ordonat (nu se permite ardonare ulterioara construirii lui).
Se vor scrie functii pentru urmatoarele prelucrari:
- citirea unui vector
- afisarea unui vector
- transformarea unui numar intr-un vector de cifre
- verificarea daca un vector de cifre este simetric fata de centru, adica daca numarul format cu cifrele din vector este palindrom
- cautarea unei valori intr-un vector ordonat strict descrescator (pentru a nu fi pusa in vectorul Y daca este deja in vector)
- construierea vectorului direct ordonat strict descrescator conform cerintei.
Exemplu: daca se introduc valorile 3453, 343, 2332, 22, 22, 12321, 5, 22, 0
se obtine vectorul Y: 12321, 2332, 343, 22, 5.
Rezolvare

36. [2014-03-10 - 09:17:28]
Se citesc numere naturale de la tastatura pana cand se introduce numarul 0. Memorati numerele nenule citite intr-un vector X.
Construiti si afisati pe ecran un vector Y care sa contina in ordine strict descrescatoare numerele din vectorul X care au proprietatea ca sunt palindroame. Un numar este palindrom daca este egal cu numarul format cu cifrele sale luate de la dreapta la stanga (de exemplu 3443).
Vectorul Y trebuie sa se creeze direct ordonat (nu se permite ardonare ulterioara construirii lui).
Se vor scrie functii pentru urmatoarele prelucrari si calcule:
- citirea unui vector
- afisarea unui vector
- rasturnatul unui numar natural
- verificarea daca un numar este palindrom folosind rasturnatul acestuia
- cautarea unei valori intr-un vector ordonat strict descrescator (pentru a nu fi pusa in vectorul Y daca este deja in vector)
- construierea vectorului direct ordonat strict descrescator conform cerintei.
Exemplu: daca se introduc valorile 3453, 343, 2332, 22, 22, 12321, 5, 22, 0
se obtine vectorul Y: 12321, 2332, 343, 22, 5.
Rezolvare

37. [2014-03-16 - 12:53:44]
Se citeste un sir X de numere naturale pozitive, citirea sirului terminandu-se la introducerea valorii 0. (Exemplu: daca valorile introduse sunt 1, 2, 3, 0 atunci sirul citit va fi X = (1, 2, 3).)
Sa se scrie un program care construieste si afiseaza sirul Y formsat din perechi de forma (valoare, aparitii) valorile fiind in ordine crescatoare, numerele distincte din sirul X cu proprietatea ca au suma cifrelor numar prim,iar aparitii reprezinta numarul de aparitii a fiecarei valorii in sirul X.
Sirul Y se va construi direct ordonat dupa prima valoare din pereche, fara a se face ordonarea dupa constructie. Daca nici o valoare dintre cele citite nu are suma cifrelor numar prim se va afisa mesajul "Sirul Y este vid".
Se vor scrie functii pentru:
- citirea unui sir.
- verificarea daca un numar este prim.
- determinarea sumei cifrelor unui numar.
- inserarea in sirul Y a unei valori arfel incat Y sa ramana ordonat cum se cere.
- construirea sirului Y.
- tiparirea sirului de perechi cerut.
Exemple:
- Pentru sirul X = (142, 13, 89, 21, 91, 11, 8, 142, 21) se obtine Y = ((11, 1), (21, 2), (89, 1), (142, 2)).
- Pentru sirul X = (6, 15, 103) se va tipari mesajul "Sirul Y este vid".
Rezolvare

38. [2014-03-16 - 13:16:02]
Se citeste un sir X de n numere naturale nenule. Sa se scrie un program care elimina din X secventele X[i], X[i+1]... X[i+j] formate din numere asemenea si formeaza un sir R cu numerele distincte eliminate din X. Spunem ca doua numere naturale sunt asemenea daca scrierile celor doua numere (in baza 10) au aceleasi cifre (Ex.: 13133, 31 si 3311 SUNT asemenea, iar 123 si 6132 NU sunt asemenea).
Se cere tiparirea sirurilor X si R cu precizarea daca vreunul dintre ele este vid.
Se vor scrie si folosi subprograme pentru:
- citirea unui sir,
- verificarea daca doua numere sunt asemenea,
- eliminarea unei secvente dintr-un sir,
- eliminarea secventelor de numere asemenea dintr-un sir,
- construirea sirului R,
- tiparirea unui sir.
Exemple:
- Pentru sirul X = (15, 1316, 613, 1316, 4, 58, 85, 885) se va tipari X = (15, 4) si R = (1316, 613, 58, 85, 885).
- Pentru sirul X = (45, 4, 58, 853, 39) se va tipari X = (45, 4, 58, 853, 39) si "R este vid".
Rezolvare

39. [2014-03-16 - 17:35:24]
Se citeste un numar natural n. Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care elementele sunt completate astfel:
- elementele de pe diagonala principala sunt egale cu 0
- elementele de pe linia i de sub diagonala principala sunt egale cu i
- elementele de pe linia i de deasupra diagonalei principale sunt egale cu al i-lea numar prim.
Se vor scrie functii pentru:
- verificarea daca un numar este prim
- calculul celui de-al i-lea numar prim
- afisarea matricii
Exemplu:
Pentru n=5 se obtine matricea:
0 2 2 2 2
2 0 3 3 3
3 3 0 5 5
4 4 4 0 7
5 5 5 5 0
Rezolvare

40. [2014-03-20 - 09:10:14]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Contruiti permutarile circulare ale vectorului a si afisati permutarea circulara care contine o secventa de lungime maxima formata din elemente ordonate strict crescator.
Exemplu:
n=6
a={3 6 7 5 1 2}
Permutarea care contine secventa maxima este {5 1 2 3 6 7} (sau {1 2 3 6 7 5})
Rezolvare

41. [2014-03-20 - 09:26:02]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloanea cu elemente numere naturale. Sa se ordoneze crescator liniile din matrice care contin un numar maxim de elemente numere prime si sa se afiseze matricea rezultata.
Exemplu:
n=4 m=5
matricea
3 5 4 6 6
3 5 7 2 1
5 5 6 8 1
5 7 11 4 3
se va obtine matricea
3 5 4 6 6
1 2 3 5 7
5 5 6 8 1
3 4 5 7 11
(deoarece liniile 2 si 4 au cate 4 numere prime si acesta e numarul maxim)
Rezolvare

42. [2014-03-26 - 13:27:06]
In fisierul numere.in se afla pe prima linie un numar natural n (n<=9), iar pe a doua linie se afla un sir a de cifre zecimale a1, a2, ….., an.
Se cere să se afiseze suma obtinuta din numerele care se pot construi cu cifrele din sirul a prin permutari circulare.
Se vor scrie functii pentru:
- citirea datelor
- transformarea din vector de cifre in numar (calcularea numarului format cu cifrele dintr-un vector)
- permutarea cu o pozitie spre dreapta a elementelor unui vector
- realizarea tuturor permutatilor circulare si calculul sumei cerute
Exemplu:
numere.in
3
2 5 4
se va afisa 1221 deoarece numerele care se pot obtine sunt 254, 542 si 425, iar suma lor este 1221.
Rezolvare

43. [2014-03-26 - 13:32:27]
Subprogramul sub primeste prin intermediul parametrului n (cel mult 9) dimensiunea unei matrice patratice, prin intermediul parametrului a matricea patratica de dimensiune n cu elementele numere intregi si prin intermediul parametrului k un numar natural nenul din intervalul [2,2n]. Subprogramul sub calculeaza si returneaza suma tuturor elementelor a[i][j] cu proprietatea că i+j=k.
Scrieti programul care citeste un numar natural n si un tablou de numere intregi cu n linii si n coloane si afiseaza suma elementelor din tablou aflate strict deasupra diagonalei secundare a tabloului, folosind apeluri ale subprogramului sub, definit conform cerintei.
Exemplu:
n=4
1 6 3 1
6 1 3 1
1 3 1 6
3 1 6 1
se va afisa 18
Rezolvare

44. [2014-03-27 - 08:31:55]
Se citeste un numar natural n si un sir cu n elemente numere naturale. Sa se descompuna sirul citit in cat mai putine subsiruri cu elemente ordonate strict crescator.
Fiecare element trebuie sa apartina unui singur subsir. Fiecare subsir va fi afisat pe cate o linie.
Exemplu:
9
7 1 3 4 0 7 2 7 10
subsirurile sunt:
7 10
1 3 4 7
0 2 7
Sugestie: se pot scrie si folosi functii pentru:
- stergerea unui element din sir(dupa ce e afisat in subsir)
- identificarea si afisarea unui subsir
Rezolvare

45. [2014-03-27 - 08:38:25]
Se citesc doua numere naturale a si b. Da se determine daca numarul b poate fi obtinut din numarul a prin eliminarea unei singure cifre sau prin inserarea unei singure cifre.
Exemple:
a=523 , b=5323 raspunsul e DA
a=3254, b=234 raspunsul e NU
Sugestie:
Se pot scrie si folosi funtii pentru:
- determinarea numarului de cifre ale unui numar
- verificarea daca un numar se poate obtine din altul prin eliminarea unei singure cifre (se genereaza toate numerele care pot fi obtinute prin eliminarea unei singure cifre)
Rezolvare

46. [2014-03-27 - 09:11:17]
Se citeste un numar natural n si un sir de n numere naturale. Determinati cea mai lunga secventa de elemente din sirul citit care respecta urmatoarele doua conditii:
- fiecare element din secventa este format numai din cifre de 0 si 1.
- fiecare element din secventa cu exceptia primului contine cu exact 1 mai putine cifre de 1 decat cel anterior.
Exemplu:
date.in
13
7 101 111 1100 1 3 100111 111 10001 1 100 8
date.out
100111 111 10001 1
Sugestie:
Se vor scrie si folosi functii pentru:
- determinarea daca un numar natural e format numai din cifre de 0 si 1
- numararea cifrelor de 1 dintr-un numar natural
Rezolvare

47. [2014-03-31 - 15:22:28]
Se citeste de la tastatura o matrice patratica A cu n linii si n coloane continand numere naturale cu cel mult 5 cifre (n in intervalul [3, 50]). Scrieti un program care construieste si apoi tipareste un sir Y care sa contina in ordine strict descrescatoare, numerele "superprime" distincte, care apar in triunghiul stang sau cel drept al matricei A. Sirul Y se va construi direct ordonat, fara a face ordonarea ulterioara. In cazul in care sirul Y este vid, se va tipari mesajul "Sirul este vid".
Un numar se numeste "superprim" daca toate prefixele sale sunt numere prime (de ex. 239 este "superprim" deoarece 2, 23 si 239 sunt prime, dar numarul 241 nu este "superprim" deoarece 24 nu este prim).
Triunghiul stang al unei matrici este format din elementele de sub diagonala principala si deasupra celei secundare, iar triunghiul drept este format din elementele de sub diagonala secundara si deasupra celei principale.
Se vor scrie si folosi subprograme pentru:
- citirea unei matrici patratice
- tiparirea unui sir
- verificarea daca un numar este prim
- verificarea daca un numar este "superprim"
- construirea sirului Y prin inserarea de valori din matricea A in sirul Y ordonat descrescator
Exemplu:
Pentru n=4 si matricea
241 100 5 239
239 3 2 79
16 3 3 239
3 4 2 1
Sirul Y va fi {239, 79} (obtinut din elementele 239, 16, 79, 239 aflate in zonele considerate ale matricii)
Rezolvare

48. [2014-04-03 - 09:55:36]
Din fisierul numere.in se citesc, de pe prima linie, bazele b1, b2 si b3 pentru trei sisteme de numeratie (b1,b2,b3 din intervalul [2,10]). De pe a doua linie se citesc doua numere naturale: n in baza b1 si m in baza b2.
Sa se scrie in fisierul numere.out suma numerelor n si m reprezentata in baza b3.
Numerele n si m, precum si suma lor,vor avea cel mult 9 cifre indiferent de baza in care sunt reprezentate.
Indicatie: Folositi functii pentru trecerea unui numar din baza 10 intr-o baza b si respectiv din baza b in baza 10.
Exemple:
numere.in
2 5 3
110 213
numere.out
2101
sau
numere.in
10 10 10
110 213
numere.out
323
Rezolvare

49. [2014-05-26 - 22:54:26]
Din fisierul date.in se citesc numere naturale. Calculati si afisati pe ecran cate dintre numerele citite au toate cifrele identice. Se va scrie si folosi o functie care primeste ca parametru un numar natural si returneaza 1 daca n are toate cifrele identice si 0 in caz contrar.
Rezolvare

50. [2014-10-03 - 21:42:31]
Sa se scrie o functie aproape_ prim care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza 1 daca n este aproape prim, sau 0 in caz contrar. Spunem ca un numar este aproape prim daca poate fi descompus ca produs de doua numere prime distincte. Se cere un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemple de astfel de numere: 21 (=3*7), 77(=7*11), 14(=2*7).
Rezolvare

51. [2014-10-03 - 22:01:54]
Scrieti o functie interval, care primeste prin parametrul n un numar natural si furnizeaza prin parametrii a si b cel mai mare interval [a,b] in care singurul numar factorial este n factorial.
Exemplu: daca n este 4, atunci a va fi 7, iar b va fi 119 (4!=24, iar 3! si 5! nu sunt in intervalul [7,119]).
Rezolvare

52. [2014-10-03 - 22:10:30]
Scriet o functie detf care primeste prin parametrul n un numar natural si returneaza cel mai apropiat numar factorial fata de n.
Exemple:
pentru n=7 se va returna 6
pentru n=100 se va returna 120
Rezolvare

53. [2014-10-03 - 22:33:54]
Scrieti o functie nr_div_pari care primeste prin parametrul n un numar natural si returneaza numarul de divizori impari ai lui n. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: pentru n=100 se va returna 3 (divizorii impari ai lui 100 sunt 1, 5 si 25)
Rezolvare

54. [2014-10-03 - 22:47:12]
Sa se scrie o functie multipli cu parametrii a, b, si c numere naturale care sa returneze numarul de multipli ai lui c din intervalul [a,b]. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: pentru a=6, b=22, c=5 se va returna 3 (10, 15 si 20 sunt multiplii lui 5 din intervalul [6,22])
Rezolvare

55. [2014-10-03 - 23:19:51]
Scrieti o functie care sa calculeze si sa returneze suma divizorilor primi ai unui numar natural primit ca parametru. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: suma divizorilor primi ai lui 30 este 10 (=2+3+5).
Rezolvare

56. [2014-10-04 - 00:00:36]
Scrieti o functie care sa calculeze si sa returneze numarul de cifre de 0 cu care se termina n!, n primit ca parametru.
Exemplu:
106! se termina cu 25 de cifre de 0.
Rezolvare

57. [2014-10-06 - 22:12:47]
Scrieti o functie care sa primeasca ca parametru un numar natural n si sa returneze cel mai mic numar natural care se poate forma cu cifrele numarului n.
Exemplu:
Pentru n=9303 va returna 3039.
Rezolvare

58. [2014-10-06 - 22:52:04]
Se da un interval [a,b]. Afisati toate perechile de numere palindrom din intervalul [a,b] care sunt prime intre ele. Se vor folosi functii pentru:
- calculul rasturnatului unui numar
- verificarea daca un numar este palindrom
- cel mai mare divizor comun al 2 numere
Exemplu:
a=45, b=120
se vor afisa :
55 101
55 111
66 101
77 101
77 111
88 101
88 111
99 101
101 111

Rezolvare

59. [2015-09-21 - 22:18:02]
Scrieti functii care sa realizeze urmatoarele:
- calculeaza si returneaza numarul de cifre ale unui numar natural n primit ca parametru (n are cel mult 9 cifre)
- calculeaza si returneaza 10 la puterea n, n fiind numar natural primit ca parametru (n<=9)
- calculeaza si returneaza numarul format din primele c cifre ale unui numar natural n
- calculeaza si returneaza numarul format din ultimele c cifre ale unui numar natural n
Se citeste de la tastatura un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Folosind functiile de mai sus, calculati si afisati suma celor doua jumatati ale numarului n. Daca n are numar impar de cifre, atunci cifra din mijloc se ignora.
Exemple:
Pentru n=2345 rezultatul este 68 (23+45)
Pentru n=78311 rezultatul este 89 (78+11)
Rezolvare

60. [2015-09-24 - 13:11:08]
Sa se scrie urmatoarele doua functii:
- maxim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele lui n;
- minim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mic numar care se poate forma cu cifrele lui n;
Se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Folosind apeluri ale functiilor minim si maxim numarati si afisati cate dintre cele n numere citite au toate cifrele identice si cate au cifrele ordonate descrescator.
Rezolvare

61. [2015-09-24 - 13:14:57]
Sa se scrie urmatoarele 3 functii:
- primafic, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza prima cifra a lui n;
- mincif, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cea mai mica cifra a lui n;
- maxcif, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cea mai mare cifra a lui n;
Se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Folosind apeluri ale functiilor de mai sus numarati si afisati cate dintre cele n numere citite au prima cifra egala cu cea maxima si cate au prima cifra egala cu cea minima.
Rezolvare

62. [2015-09-24 - 13:23:36]
Sa se scrie urmatoarele functii:
- maxim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele lui n;
- nrcifre, care calculeaza si returneaza numarul de cifre ale unui numar natural n primit ca parametru (n are cel mult 9 cifre);
- p10, care calculeaza si returneaza 10 la puterea n, n fiind numar natural primit ca parametru (n<=9);
- primele, care primeste 2 parametri naturali n si x si calculeaza si returneaza numarul format din primele x cifre ale unui numar natural n;
- numar, care primeste 2 parametri naturali n si k si calculeaza si returneaza cel mai mare numar format cu k cifre din numarul n. k e mai mic decat numarul de cifre ale lui n. In aceasta funtie se vor folosi apeluri ale celorlalte functii scrise.
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Algoritmi (0)
2. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
3. Subprograme predefinite (1)
4. Tablouri (141)
5. Fişiere text (2)
6. Algoritmi elementari (103)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (62)
2. Şiruri de caractere (35)
3. Înregistrări (22)
4. Recursivitate (48)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (61)
3. Metoda Greedy (5)
4. Programare dinamică (13)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (32)
7. Arbori (30)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (25)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)

Copyright © 2009-2014 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro