Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie urmatoarele functii:
- maxim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele lui n;
- nrcifre, care calculeaza si returneaza numarul de cifre ale unui numar natural n primit ca parametru (n are cel mult 9 cifre);
- p10, care calculeaza si returneaza 10 la puterea n, n fiind numar natural primit ca parametru (n<=9);
- primele, care primeste 2 parametri naturali n si x si calculeaza si returneaza numarul format din primele x cifre ale unui numar natural n;
- numar, care primeste 2 parametri naturali n si k si calculeaza si returneaza cel mai mare numar format cu k cifre din numarul n. k e mai mic decat numarul de cifre ale lui n. In aceasta funtie se vor folosi apeluri ale celorlalte functii scrise.

int maxim(int n)
{
  int r=0;
  for(int c=9;c>=0;c--)
  {
    int x=n;
    while(x>0)
    {
      if(x%10==c) r=r*10+c;
      x=x/10;
    }
  }
  return r;
}

int nrcifre(int n)//calculeaza numarul de cifre ale lui n
{
  int c=0;
  if(n==0) return 1;
  while(n>0)
  {
    c++;
    n=n/10;
  }
  return c;
}

int p10(int n)//calculeaza 10 la puterea n
{
  int p=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    p=p*10;
  return p;
}

int primele(int n, int x)//calculeaza primele x cifre ale lui n
{
  return n/p10(nrcifre(n)-x);
}

int numar(int n, int k)
{
  return primele(maxim(n),k);
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian