Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste de la tastatura o matrice patratica A cu n linii si n coloane continand numere naturale cu cel mult 5 cifre (n in intervalul [3, 50]). Scrieti un program care construieste si apoi tipareste un sir Y care sa contina in ordine strict descrescatoare, numerele "superprime" distincte, care apar in triunghiul stang sau cel drept al matricei A. Sirul Y se va construi direct ordonat, fara a face ordonarea ulterioara. In cazul in care sirul Y este vid, se va tipari mesajul "Sirul este vid".
Un numar se numeste "superprim" daca toate prefixele sale sunt numere prime (de ex. 239 este "superprim" deoarece 2, 23 si 239 sunt prime, dar numarul 241 nu este "superprim" deoarece 24 nu este prim).
Triunghiul stang al unei matrici este format din elementele de sub diagonala principala si deasupra celei secundare, iar triunghiul drept este format din elementele de sub diagonala secundara si deasupra celei principale.
Se vor scrie si folosi subprograme pentru:
- citirea unei matrici patratice
- tiparirea unui sir
- verificarea daca un numar este prim
- verificarea daca un numar este "superprim"
- construirea sirului Y prin inserarea de valori din matricea A in sirul Y ordonat descrescator
Exemplu:
Pentru n=4 si matricea
241 100 5 239
239 3 2 79
16 3 3 239
3 4 2 1
Sirul Y va fi {239, 79} (obtinut din elementele 239, 16, 79, 239 aflate in zonele considerate ale matricii)

#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int a[][51], int &n)
{//citeste dimensiunea n a matricii a si matricea a
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cin>>a[i][j];
}

int cautbin(int a[], int n, int x)
{//cauta x in y folosind cautarea binara
  int st=1, dr=n;
  while(st<=dr)
  {
    int m=(st+dr)/2;
    if(a[m]==x) return 1;//s-a gasit
    else if(a[m]>x) st=m+1;
       else dr=m-1;
  }
  return 0;//nu s-a gasit
}

int prim (int n)
{//verifica daca n e numar prim
  if(n==0 || n==1) return 0;// 0 si 1 nu sunt ptime
  for(int i=2;i*i<=n;i++)
    if(n%i==0) return 0;// are divizor, deci nu e prim
  return 1;
}

int superprim(int n)
{//verifica daca n e superprim
  while(n)
  {
    if(!prim(n)) return 0;//are prefix neprim, deci nu e prim
    n=n/10;//tai ultima cifra
  }
  return 1;
}

void construirey(int a[][51], int n, int y[], int &m)
{//contruieste y cu elementele din a care respecta coditiiile date
  m=0;
  for(int i=2;i<n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(i>j && i+j<=n || i<j && i+j>n+1)// in una din cele doua zone precizate
    if(superprim(a[i][j]) && cautbin(y,m,a[i][j])==0)//e superprim si nu e pus deja in y
    {
      m++;//maresc numarul de elemente din y
      y[m]=a[i][j];//pun la sfarsit
      int j=m;
      while(j>1 && y[j-1]<y[j]) //merg spre stanga
      { // si prin permutari duc noul element la locul lui astfal incat y sa ramana ordonat
        int aux=y[j]; y[j]=y[j-1]; y[j-1]=aux;
        j--;
      }
    }
}

void afisare(int a[], int n)
{//afiseaza un vector
  for(int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";
  if(n==0) cout<<"Sirul este vid";
}

int main()
{
  int a[51][51], y[1251], n,m;
  citire(a,n);
  construirey(a,n,y,m);
  afisare(y,m);
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian