Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti o functie cu numele putere care primeste prin parametrul n un numar natural cu cel mult 9 cifre si care furnizeaza prin parametrii x si k doua numere naturale cu proprietatea ca n=xk si x este minim.
Exemple:
pentru n=20 => x=20 si k=1
pentru c=144 => x=12 si k=2

int cmmdc(int a, int b)
    {
      if (b == 0) return a;
      else return cmmdc(b, a % b);
    }

int xlan(int x, int n)
    {
      if (n == 0) return 1;
      else return x * xlan(x, n - 1);
    }

void putere(int n, int &x, int &k)
    {
      //calculam in k cmmdc al exponentilor din
      //descompunerea in factori primi
      k = 0;
      int d = 2,m=n;
      while(n>1)
      {
        if (n % d == 0)
        {
          int e = 0;
          while (n % d == 0) { e++; n = n / d; }
          k = cmmdc(k, e);
        }
        else d++;
        if(n>1 && d*d>n) { k = 1; break; }
      }
      //calculam pe x la produs de factori primi la
      //puterea impartita la k
      d = 2;
      n = m;
      if(k==1) { x = n; return; }
      x = 1;
      while (n > 1)
      {
        if (n % d == 0)
        {
          int e = 0;
          while (n % d == 0) { e++; n = n / d; }
          x = x * xlan(d, e / k);
        }
        else d++;
      }
    }

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian