Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
a) Cititi din fisierul mat.in o matrice a cu n linii si m coloane cu elemente intregi.
b) Construiti un vector x care sa contina elementele de pe marginea matricii citite la punctul a.
c) Ordonati crescator vectorul x.
d) Plasati inapoi in matrice, pe margine elemntele din vectorul x, intai pe prima linie, apoi ultima coloana, ultima linie si prima coloana.
e) Afisati in fisierul mat.out vectorul x si matricea astfel modificata.
Pentru fiecare cerinta se va scrie o functie separata si nu se vor folosi variabile globale.
Exemplu:
pentru datele:
4 5
5 4 3 2 1
1 2 3 4 5
9 8 7 6 5
1 2 3 4 5
se afiseaza:
1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 9
1 1 1 2 2
9 2 3 4 3
5 8 7 6 3
5 5 5 4 4

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("mat.in");
ofstream fout("mat.out");
void citiremat(int a[10][10], int &n, int &m)
{
	int i,j;
	fin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin>>a[i][j];
}

void matsir(int a[10][10], int n, int m, int x[100], int &k)
{
	k=0;
	int i,j;
	for(j=1;j<=m;j++) x[++k]=a[1][j];
	for(i=2;i<=n;i++) x[++k]=a[i][m];
	for(j=m-1;j>=1;j--) x[++k]=a[n][j];
	for(i=n-1;i>=2;i--) x[++k]=a[i][1];
}

void inter(int &x, int &y)
{
	int aux=x;
	x=y;
	y=aux;
}

void bule(int a[100],int n)
{
	int i,gata;
	do{
		gata=1;
		for(i=1;i<n;i++)
			if(a[i]>a[i+1]) 
			{
				inter(a[i],a[i+1]);
				gata=0;
			}
	}
	while(!gata);
}

void afissir(int a[100], int n)
{
	int i;
	for(i=1;i<=n;i++)
		fout<<a[i]<<" ";
}

void sirmat(int x[100],int k, int a[10][10], int n, int m)
{
	int i,j,p=1;
	for(j=1;j<=m;j++) a[1][j]=x[p++];
	for(i=2;i<=n;i++) a[i][m]=x[p++];
	for(j=m-1;j>=1;j--) a[n][j]=x[p++];
	for(i=n-1;i>=2;i--) a[i][1]=x[p++];
}

void afismat(int a[10][10], int n, int m)
{
	int i,j;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		fout<<endl;
		for(j=1;j<=m;j++) fout<<a[i][j]<<" ";
	}
}

int main()
{
	int a[10][10],n,m,x[100],p;
	citiremat(a,n,m);
	matsir(a,n,m,x,p);
	bule(x,p);
	afissir(x,p);
	sirmat(x,p,a,n,m);
	afismat(a,n,m);
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian