Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scaderea numerelor mari
Numerele naturale cu foarte multe cifre se pot memora cu ajutorul vectorilor. Sa se calculeze si sa se afiseza diferenta a doua numere naturale memorate in 2 vectori a si b cu n si respectiv m elemente.
Cifrele numerelor se vor introduce de la tastatura fara spatiu intre ele.
Exemplu: vezi figura alaturata

#include<iostream>
using namespace std;

void citire(int a[1000], int &n)
{
	char cif;
	int i;
	cin>>n;
	for(i=n;i>=1;i--)
		{ cin>>cif;
	   a[i]=cif-48;//transform sin cifra in numar (cifa este caracter)
		} 
}

int maimare(int a[1000], int n, int b[1000], int m)
{
	int i;
	if(n>=m) return 1;
		else if(n<m) return 0;
	     else
			 { 
				 i=m;
				 while(a[i]==b[i]) i--;
				 if(a[i]>=b[i]) return 1;
         else return 0;				 
			 }				 
}

int main()
{
	int a[1000],b[1000],s[1000],n,m,p,i,k,semn,aux;
	citire(a,n);
	citire(b,m);
	if(maimare(a,n,b,m)==0)
	{//b>a
		p=m;
	  for(i=n+1;i<=m;i++) a[i]=0;
	  for(i=1;i<=p;i++) s[i]=b[i]; //pun pe b in s
		semn=-1;
		for(i=1;i<=p;i++) b[i]=a[i];// pun pe a in b;
	}
	else //a>b
	{	p=n;
		for(i=m+1;i<=n;i++) b[i]=0;
		for(i=1;i<=p;i++) s[i]=a[i]; //pun pe a in s;
	}
	for(i=1;i<=p;i++)
	{
		if(s[i]>=b[i]) s[i]=s[i]-b[i];
		else
		{ //ma imprumut
			k=i+1;
			while(s[k]==0) { s[k]=9; k++;}
			s[k]--;
			s[i]=10+s[i]-b[i];
		}
	}
	if(semn==-1) cout<<"-";
	while(s[p]==0) p--;
	for(i=p;i>=1;i--) cout<<s[i];
	return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian