Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane cu elemente numere naturale. Afisati linia sau coloana care are suma elementelor maxima.
Se vor scrie functii separate pentru operatiile urmatoare:
- citirea unei matrici
- calculul sumei elementelor unei linii
- calculul sumei elementelor unei coloane
- afisarea elementelor unei linii
- afisarea elementelor unei coloane
- determinarea liniei de suma maxima, a coloanei de suma maxima si apoi afisarea liniei sau coloanei cu suma mai mare dintre cele doua.
Exemplu:
date.in
4
1 2 9 4
2 3 9 5
4 5 6 7
5 6 7 8
date.out
9
9
6
7
(cea de-a treia coloana are suma maxima)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");


void citire(int &n, int a[100][100])
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>a[i][j];
}

void afisarelinie(int n, int a[100][100], int l)
{
  for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<a[l][j]<<" ";
  fout<<endl;
}

void afisarecoloana(int n, int a[100][100], int c)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
      fout<<a[i][c]<<"\n";
  fout<<endl;
}

int sumalinie(int n, int a[100][100], int l)
{
  int s=0;
  for(int j=1;j<=n;j++)
      s=s+a[l][j];
  return s;
}

int sumacoloana(int n, int a[100][100], int c)
{
  int s=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
      s=s+a[i][c];
  return s;
}

void afismax(int n, int a[100][100])
{
  int lmax=0, cmax=0,l,c;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(sumalinie(n,a,i)>lmax)
    {
      l=i;
      lmax=sumalinie(n,a,i);
    }
  for(int j=1;j<=n;j++)
    if(sumacoloana(n,a,j)>cmax)
    {
      c=j;
      cmax=sumacoloana(n,a,j);
    }
  if(lmax>cmax) afisarelinie(n,a,l);
  else afisarecoloana(n,a,c);
}

int main()
{
  int a[100][100],n,m;
  citire(n,a);
  afismax(n,a);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian