Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane cu elemente numere naturale. Afisati linia sau coloana care are suma elementelor maxima.
Se vor scrie functii separate pentru operatiile urmatoare:
- citirea unei matrici
- calculul sumei elementelor unei linii
- calculul sumei elementelor unei coloane
- afisarea elementelor unei linii
- afisarea elementelor unei coloane
- determinarea liniei de suma maxima, a coloanei de suma maxima si apoi afisarea liniei sau coloanei cu suma mai mare dintre cele doua.
Exemplu:
date.in
4
1 2 9 4
2 3 9 5
4 5 6 7
5 6 7 8
date.out
9
9
6
7
(cea de-a treia coloana are suma maxima)


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");


void citire(int &n, int a[100][100])
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>a[i][j];
}

void afisarelinie(int n, int a[100][100], int l)
{
  for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<a[l][j]<<" ";
  fout<<endl;
}

void afisarecoloana(int n, int a[100][100], int c)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
      fout<<a[i][c]<<"\n";
  fout<<endl;
}

int sumalinie(int n, int a[100][100], int l)
{
  int s=0;
  for(int j=1;j<=n;j++)
      s=s+a[l][j];
  return s;
}

int sumacoloana(int n, int a[100][100], int c)
{
  int s=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
      s=s+a[i][c];
  return s;
}

void afismax(int n, int a[100][100])
{
  int lmax=0, cmax=0,l,c;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(sumalinie(n,a,i)>lmax)
    {
      l=i;
      lmax=sumalinie(n,a,i);
    }
  for(int j=1;j<=n;j++)
    if(sumacoloana(n,a,j)>cmax)
    {
      c=j;
      cmax=sumacoloana(n,a,j);
    }
  if(lmax>cmax) afisarelinie(n,a,l);
  else afisarecoloana(n,a,c);
}

int main()
{
  int a[100][100],n,m;
  citire(n,a);
  afismax(n,a);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro