Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc numere naturale de la tastatura pana cand se introduce numarul 0. Memorati numerele nenule citite intr-un vector X.
Construiti si afisati pe ecran un vector Y care sa contina in ordine strict descrescatoare numerele din vectorul X care au proprietatea ca sunt palindroame. Un numar este palindrom daca este egal cu numarul format cu cifrele sale luate de la dreapta la stanga (de exemplu 3443).
Vectorul Y trebuie sa se creeze direct ordonat (nu se permite ardonare ulterioara construirii lui).
Se vor scrie functii pentru urmatoarele prelucrari si calcule:
- citirea unui vector
- afisarea unui vector
- rasturnatul unui numar natural
- verificarea daca un numar este palindrom folosind rasturnatul acestuia
- cautarea unei valori intr-un vector ordonat strict descrescator (pentru a nu fi pusa in vectorul Y daca este deja in vector)
- construierea vectorului direct ordonat strict descrescator conform cerintei.
Exemplu: daca se introduc valorile 3453, 343, 2332, 22, 22, 12321, 5, 22, 0
se obtine vectorul Y: 12321, 2332, 343, 22, 5.

#include <iostream>
using namespace std;

int rast(int n)
{
  int r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
  return r;
}

int palindrom(int n)
{
  return n==rast(n);
}

void citire(int a[], int &n)
{
  int x;
  n=0;
  cin>>x;
  while(x>0)
  {
    n++;
    a[n]=x;
    cin>>x;
  }
}

int cautbin(int a[], int n, int x)
{
  int st=1, dr=n;
  while(st<=dr)
  {
    int m=(st+dr)/2;
    if(a[m]==x) return 1;
    else if(a[m]>x) st=m+1;
       else dr=m-1;
  }
  return 0;
}

void construirey(int a[], int n, int y[], int &m)
{
  m=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(palindrom(a[i]) && cautbin(y,m,a[i])==0)
    {
      m++;
      y[m]=a[i];
      int j=m;
      while(j>1 && y[j-1]<y[j])
      {
        int aux=y[j]; y[j]=y[j-1]; y[j-1]=aux;
        j--;
      }
    }
}

void afisare(int a[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";
  if(n==0) cout<<"Y e vid";
}

int main()
{
  int x[100], y[100], n,m;
  citire(x,n);
  construirey(x,n,y,m);
  afisare(y,m);
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian