Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
In fisierul numere.in se afla pe prima linie un numar natural n (n<=9), iar pe a doua linie se afla un sir a de cifre zecimale a1, a2, .., an.
Se cere s se afiseze suma obtinuta din numerele care se pot construi cu cifrele din sirul a prin permutari circulare.
Se vor scrie functii pentru:
- citirea datelor
- transformarea din vector de cifre in numar (calcularea numarului format cu cifrele dintr-un vector)
- permutarea cu o pozitie spre dreapta a elementelor unui vector
- realizarea tuturor permutatilor circulare si calculul sumei cerute
Exemplu:
numere.in
3
2 5 4
se va afisa 1221 deoarece numerele care se pot obtine sunt 254, 542 si 425, iar suma lor este 1221.

#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int a[10], int &n)
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>a[i];
}

void permd(int a[10], int n)
{
  int aux=a[n];
  for(int i=n;i>1;i--)
    a[i]=a[i-1];
  a[1]=aux;
}

int numar(int a[10], int n)
{
  int s=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    s=s*10+a[i];
  return s;
}

int suma(int a[10], int n)
{
  int s=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    s=s+numar(a,n);
    permd(a,n);
  }
  return s;
}

int main()
{
  int a[10],n;
  citire(a,n);
  cout<<suma(a,n);
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian