Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti functii care sa realizeze urmatoarele:
- calculeaza si returneaza numarul de cifre ale unui numar natural n primit ca parametru (n are cel mult 9 cifre)
- calculeaza si returneaza 10 la puterea n, n fiind numar natural primit ca parametru (n<=9)
- calculeaza si returneaza numarul format din primele c cifre ale unui numar natural n
- calculeaza si returneaza numarul format din ultimele c cifre ale unui numar natural n
Se citeste de la tastatura un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Folosind functiile de mai sus, calculati si afisati suma celor doua jumatati ale numarului n. Daca n are numar impar de cifre, atunci cifra din mijloc se ignora.
Exemple:
Pentru n=2345 rezultatul este 68 (23+45)
Pentru n=78311 rezultatul este 89 (78+11)

#include <iostream>

using namespace std;

int nrcifre(int n)//calculeaza numarul de cifre ale lui n
{
  int c=0;
  if(n==0) return 1;
  while(n>0)
  {
    c++;
    n=n/10;
  }
  return c;
}

int p10(int n)//calculeaza 10 la puterea n
{
  int p=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    p=p*10;
  return p;
}

int primele(int n, int x)//calculeaza primele x cifre ale lui n
{
  return n/p10(nrcifre(n)-x);
}

int ultimele(int n, int x)//calculeaza ultimele x cifre ale lui n
{
  return n%p10(x);
}

int main()
{
  int n,a,b,c;
  cin>>n;
  c=nrcifre(n)/2;
  cout<<primele(n,c)+ultimele(n,c);
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian