Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Scrieti functii care sa realizeze urmatoarele:
- calculeaza si returneaza numarul de cifre ale unui numar natural n primit ca parametru (n are cel mult 9 cifre)
- calculeaza si returneaza 10 la puterea n, n fiind numar natural primit ca parametru (n<=9)
- calculeaza si returneaza numarul format din primele c cifre ale unui numar natural n
- calculeaza si returneaza numarul format din ultimele c cifre ale unui numar natural n
Se citeste de la tastatura un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Folosind functiile de mai sus, calculati si afisati suma celor doua jumatati ale numarului n. Daca n are numar impar de cifre, atunci cifra din mijloc se ignora.
Exemple:
Pentru n=2345 rezultatul este 68 (23+45)
Pentru n=78311 rezultatul este 89 (78+11)


#include <iostream>

using namespace std;

int nrcifre(int n)//calculeaza numarul de cifre ale lui n
{
  int c=0;
  if(n==0) return 1;
  while(n>0)
  {
    c++;
    n=n/10;
  }
  return c;
}

int p10(int n)//calculeaza 10 la puterea n
{
  int p=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    p=p*10;
  return p;
}

int primele(int n, int x)//calculeaza primele x cifre ale lui n
{
  return n/p10(nrcifre(n)-x);
}

int ultimele(int n, int x)//calculeaza ultimele x cifre ale lui n
{
  return n%p10(x);
}

int main()
{
  int n,a,b,c;
  cin>>n;
  c=nrcifre(n)/2;
  cout<<primele(n,c)+ultimele(n,c);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro