Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul linpalmax.in se citesc doua numere naturale n si m (n<=100) si apoi se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 9 cifre.Afisati in fisierul linpalmax.out indicii liniilor care contin un numar maxim de elemente palindrom.
Numerotarea liniilor incepe de la 1.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricei
- verificarea daca un numar este palindrom
- determinarea numarului de palindroame de pe o linie
- determinarea numarului maxim de palindroame de pe o linie
Exemplu:
linpalmax.in
5 6
11 21 33 343 200 900
500 11 21 33 343 200
909 11 21 33 343 201
109 2 35 47 5 67
909 121 221 323 343 201
linpalmax.out
3 5

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("linpalmax.in");
ofstream fout("linpalmax.out");

void citire(int A[][101], int &n, int &m)
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
}

int rast(int n)
{
  int r=0;
  while(n>0)
  {
    r=r*10+n%10;
    n=n/10;
  }
  return r;
}

int pal(int n)
{
  return n==rast(n);
}

int pallinie(int A[][101], int m, int i)
{
  int c=0;
  for(int j=1;j<=m;j++)
    if(pal(A[i][j])) c++;
  return c;
}

int maxpallinie(int A[][101], int n, int m)
{
  int max=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(pallinie(A,m,i)>max) max=pallinie(A,m,i);
  return max;
}

int main()
{
  int A[101][101],n,m,max;
  citire(A,n,m);
  max=maxpallinie(A,n,m);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(pallinie(A,m,i)==max)
      fout<<i<<" ";
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian