Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se numeste cifra de control cifra obtinuta prin calculul reperat al sumei cifrelor unui numar natural. De exemplu 66 are suma de control 3 (6+6=12, 1+2=3).
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze elementele vectorului grupate pe randuri separate in ordine crescatoare a cifrei de control.

#include<iostream>

using namespace std;

int SumaCf( int a )
{
  int s = 0;  
  while ( a != 0 )
  {
     s = s + a % 10;
     a = a/10;
  }  
  return s;
}  

int Cifra( int a )
{
  do
      a = SumaCf(a);     
  while ( a >= 10 );     
  return a;     
}

int main()
{
  int a[100];
  int n;
  cin >> n;  
  for ( int i = 0 ; i < n;i++)
    cin >> a[i];    
  for ( int c = 1 ; c <= 9 ;c++ )
  {
    for ( int i = 0 ; i < n; i++)
      if ( Cifra(a[i]) == c )
        cout << a[i] << ' ';  
  cout << '\n';  
  }  
  system("pause");  
  return 0;
}
  
    

   

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian