Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n si returneaza cea mai mare putere a lui 2 mai mica sau egala cu n. Folosind aceasta functie sa se decompuna un numar ca suma de puteri ale lui 2.


#include<iostream>
using namespace std;

int Putere( int n )
{
  int x = 1;
  while ( x <= n )
    x = x * 2 ;
    return x/2;
}

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  while ( n != 0 )
  {
     cout << Putere(n) << ' ';
     n = n - Putere(n);
     
  }
  
  system("pause");
return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian