Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un sir X de numere naturale pozitive, citirea sirului terminandu-se la introducerea valorii 0. (Exemplu: daca valorile introduse sunt 1, 2, 3, 0 atunci sirul citit va fi X = (1, 2, 3).)
Sa se scrie un program care construieste si afiseaza sirul Y formsat din perechi de forma (valoare, aparitii) valorile fiind in ordine crescatoare, numerele distincte din sirul X cu proprietatea ca au suma cifrelor numar prim,iar aparitii reprezinta numarul de aparitii a fiecarei valorii in sirul X.
Sirul Y se va construi direct ordonat dupa prima valoare din pereche, fara a se face ordonarea dupa constructie. Daca nici o valoare dintre cele citite nu are suma cifrelor numar prim se va afisa mesajul "Sirul Y este vid".
Se vor scrie functii pentru:
- citirea unui sir.
- verificarea daca un numar este prim.
- determinarea sumei cifrelor unui numar.
- inserarea in sirul Y a unei valori arfel incat Y sa ramana ordonat cum se cere.
- construirea sirului Y.
- tiparirea sirului de perechi cerut.
Exemple:
- Pentru sirul X = (142, 13, 89, 21, 91, 11, 8, 142, 21) se obtine Y = ((11, 1), (21, 2), (89, 1), (142, 2)).
- Pentru sirul X = (6, 15, 103) se va tipari mesajul "Sirul Y este vid".


#include <iostream>
using namespace std;

struct pereche { int nr, ap;};

void citire(int a[], int &n)//citeste pana cand se da 0
{
  n=0;
  int x;
  cin>>x;
  while(x>0)
  {
    a[++n]=x;
    cin>>x;
  }
}

void afisare( pereche Y[], int n)//afiseaza vectorul de perechi
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<"("<<Y[i].nr<<","<<Y[i].ap<<") ";
}

int prim(int n)//verifica daca n e prim
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int d=2;d*d<=n;d++)
    if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

int sumacif(int n)//claculeaza suma cifrelor lui n
{
  int s=0;
  while(n>0)
  {
    s=s+n%10; n=n/10;
  }
  return s;
}

int pozcautbin(pereche Y[], int n, int x) //cauta binar pe x in Y (in prima valoare din pereche)
{          //si returneaza pozitia sau 0
  int st=1, dr=n;
  while(st<=dr)
  {
    int m=(st+dr)/2;
    if(Y[m].nr==x) return m;
    else if(Y[m].nr<x) st=m+1;
       else dr=m-1;
  }
  return 0;
}

void inserare(pereche Y[], int &n, int x)
{
  int poz=pozcautbin(Y,n,x);
  if(poz!=0) Y[poz].ap++;//apare deja=>marim nr de aparitii
  else //altfel inseram perechea (x,1) in Y
  {
    n++;//marim n
    Y[n].nr=x; Y[n].ap=1;// punem pe ultima pozitie
    int i=n;
    while(i>1 && Y[i].nr<Y[i-1].nr) //interschimbam spre stanga pana la pozitia ei
    {
      pereche aux=Y[i]; Y[i]=Y[i-1]; Y[i-1]=aux;
      i--;
    }
  }
}

void construire(int X[], int n, pereche Y[], int &m)//construieste Y cu elemente din X
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(prim(sumacif(X[i])))//are suma cifrelor numar prim
      inserare(Y,m,X[i]); //=> adaugam pe X[i] in Y
}

int main()
{
  int X[100],n,m=0;
  pereche Y[100];
  citire(X,n);
  construire(X,n,Y,m);
  if(m==0) cout<<"Y este vid";
  else afisare(Y,m);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro