Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un sir X de numere naturale pozitive, citirea sirului terminandu-se la introducerea valorii 0. (Exemplu: daca valorile introduse sunt 1, 2, 3, 0 atunci sirul citit va fi X = (1, 2, 3).)
Sa se scrie un program care construieste si afiseaza sirul Y formsat din perechi de forma (valoare, aparitii) valorile fiind in ordine crescatoare, numerele distincte din sirul X cu proprietatea ca au suma cifrelor numar prim,iar aparitii reprezinta numarul de aparitii a fiecarei valorii in sirul X.
Sirul Y se va construi direct ordonat dupa prima valoare din pereche, fara a se face ordonarea dupa constructie. Daca nici o valoare dintre cele citite nu are suma cifrelor numar prim se va afisa mesajul "Sirul Y este vid".
Se vor scrie functii pentru:
- citirea unui sir.
- verificarea daca un numar este prim.
- determinarea sumei cifrelor unui numar.
- inserarea in sirul Y a unei valori arfel incat Y sa ramana ordonat cum se cere.
- construirea sirului Y.
- tiparirea sirului de perechi cerut.
Exemple:
- Pentru sirul X = (142, 13, 89, 21, 91, 11, 8, 142, 21) se obtine Y = ((11, 1), (21, 2), (89, 1), (142, 2)).
- Pentru sirul X = (6, 15, 103) se va tipari mesajul "Sirul Y este vid".

#include <iostream>
using namespace std;

struct pereche { int nr, ap;};

void citire(int a[], int &n)//citeste pana cand se da 0
{
  n=0;
  int x;
  cin>>x;
  while(x>0)
  {
    a[++n]=x;
    cin>>x;
  }
}

void afisare( pereche Y[], int n)//afiseaza vectorul de perechi
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<"("<<Y[i].nr<<","<<Y[i].ap<<") ";
}

int prim(int n)//verifica daca n e prim
{
  if(n==0 || n==1) return 0;
  for(int d=2;d*d<=n;d++)
    if(n%d==0) return 0;
  return 1;
}

int sumacif(int n)//claculeaza suma cifrelor lui n
{
  int s=0;
  while(n>0)
  {
    s=s+n%10; n=n/10;
  }
  return s;
}

int pozcautbin(pereche Y[], int n, int x) //cauta binar pe x in Y (in prima valoare din pereche)
{          //si returneaza pozitia sau 0
  int st=1, dr=n;
  while(st<=dr)
  {
    int m=(st+dr)/2;
    if(Y[m].nr==x) return m;
    else if(Y[m].nr<x) st=m+1;
       else dr=m-1;
  }
  return 0;
}

void inserare(pereche Y[], int &n, int x)
{
  int poz=pozcautbin(Y,n,x);
  if(poz!=0) Y[poz].ap++;//apare deja=>marim nr de aparitii
  else //altfel inseram perechea (x,1) in Y
  {
    n++;//marim n
    Y[n].nr=x; Y[n].ap=1;// punem pe ultima pozitie
    int i=n;
    while(i>1 && Y[i].nr<Y[i-1].nr) //interschimbam spre stanga pana la pozitia ei
    {
      pereche aux=Y[i]; Y[i]=Y[i-1]; Y[i-1]=aux;
      i--;
    }
  }
}

void construire(int X[], int n, pereche Y[], int &m)//construieste Y cu elemente din X
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(prim(sumacif(X[i])))//are suma cifrelor numar prim
      inserare(Y,m,X[i]); //=> adaugam pe X[i] in Y
}

int main()
{
  int X[100],n,m=0;
  pereche Y[100];
  citire(X,n);
  construire(X,n,Y,m);
  if(m==0) cout<<"Y este vid";
  else afisare(Y,m);
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian