Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector A cu n elemente naturale. Sa se afiseze pentru fiecare element din vector suma divizorilor sai proprii.

#include<fstream.h>
ifstream f("sumadiv.in");
int n, a[100];
void citire()
{ int i;
  f>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  f>>a[i];
}
int sumadiv(int n)
{
  int i,suma=0;
  for(i=2;i<n;i++)
  if(n%i==0)
  suma=suma+i;
 return suma;
}
int main()
{
  citire();
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  if(a[i]<sumadiv(a[i]))
  cout<<a[i]<<endl;
 f.close();
 return 0;
}


23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian