Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie urmatoarele doua functii:
- maxim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele lui n;
- minim, care primeste ca parametru un numar natural n si calculeaza si returneaza cel mai mic numar care se poate forma cu cifrele lui n;
Se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Folosind apeluri ale functiilor minim si maxim numarati si afisati cate dintre cele n numere citite au toate cifrele identice si cate au cifrele ordonate descrescator.

#include <iostream>
using namespace std;

int maxim(int n)
{
  int r=0;
  for(int c=9;c>=0;c--)
  {
    int x=n;
    while(x>0)
    {
      if(x%10==c) r=r*10+c;
      x=x/10;
    }
  }
  return r;
}

int minim(int n)
{
  int F[10]={0};
  while(n>0)
  {
    F[n%10]++;
    n=n/10;
  }
  int c=1;
  while(F[c]==0) c++;
  int r=c;
  F[c]--;
  for(int i=0;i<=9;i++)
    for(int j=1;j<=F[i];j++)
      r=r*10+i;
  return r;
}

int main()
{
  int n,c1=0,c2=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int x;
    cin>>x;
    if(maxim(x)==minim(x)) c1++;
    if(maxim(x)==x) c2++;
  }
  cout<<c1<<" "<<c2;
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian