Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 2 numere naturale a si b, a mai mic decat b. Sa se afiseze toate numerele din intervalul [a,b] care se divid cu suma cifrelor lor.


#include<iostream.h>
int sumac(int n)
{
 int S=0;
 while(n>0)
  {
  S=S+n%10;
  n=n/10;
  }
 return S;
}
int main ()
{
  int a,b,i;
  cin>>a>>b;
  for(i=a;i<=b;i++)
  if(i%sumac(i)==0)
  cout<<i<<" ";
  return 0;
}


22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian