Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Operatii cu matrici:
- inversarea fata de linia mediana
- inversarea fata de coloana mediana
- inversarea fata de centrul matricii
- transpusa unei matrici
Exemplu:
f.in
3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
f.out
Inversare fata de linia mediana:
9 10 11 12
5 6 7 8
1 2 3 4
Inversare fata de coloana mediana:
4 3 2 1
8 7 6 5
12 11 10 9
Inversare fata de centrul matricii:
12 11 10 9
8 7 6 5
4 3 2 1
Transpusa:
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("f.in");
ofstream fout("f.out");

void citire(int a[20][20], int &n, int &m)
{
	int i,j;
	fin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin>>a[i][j];
}

void afisare(int a[20][20], int n, int m)
{
	int i,j;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=m;j++)
			fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}
}

void copiaza(int a[20][20], int b[20][20], int n, int m)
{
	int i,j;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			b[i][j]=a[i][j];
}

void invers_lin_med(int a[20][20], int n, int m)
{
	int i,j,aux;
	for(i=1;i<=n/2;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
		{
			aux=a[i][j];
			a[i][j]=a[n+1-i][j];
			a[n+1-i][j]=aux;
		}
}

void invers_col_med(int a[20][20], int n, int m)
{
	int i,j,aux;
	for(j=1;j<=m/2;j++)
		for(i=1;i<=n;i++)
		{
			aux=a[i][j];
			a[i][j]=a[i][m+1-j];
			a[i][m+1-j]=aux;
		}
}


void transpusa(int a[20][20], int b[20][20], int n, int m)
{
	int i,j,aux;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
		b[j][i]=a[i][j];
}

int main()
{
	int a[20][20],b[20][20],n,m;
	citire(a,n,m);
	
	copiaza(a,b,n,m);
	invers_lin_med(b,n,m);
	fout<<"Inversare fata de linia mediana:\n";
	afisare(b,n,m);
	
	copiaza(a,b,n,m);
	invers_col_med(b,n,m);
	fout<<"Inversare fata de coloana mediana:\n";
	afisare(b,n,m);
	
	copiaza(a,b,n,m);
	invers_col_med(b,n,m);
	invers_lin_med(b,n,m);
	fout<<"Inversare fata de centrul matricii:\n";
	afisare(b,n,m);
	
	transpusa(a,b,n,m);
	fout<<"Transpusa:\n";
	afisare(b,m,n);
	return 0;
}

29 feb 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian