Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Operatii cu matrici:
- inversarea fata de linia mediana
- inversarea fata de coloana mediana
- inversarea fata de centrul matricii
- transpusa unei matrici
Exemplu:
f.in
3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
f.out
Inversare fata de linia mediana:
9 10 11 12
5 6 7 8
1 2 3 4
Inversare fata de coloana mediana:
4 3 2 1
8 7 6 5
12 11 10 9
Inversare fata de centrul matricii:
12 11 10 9
8 7 6 5
4 3 2 1
Transpusa:
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("f.in");
ofstream fout("f.out");

void citire(int a[20][20], int &n, int &m)
{
	int i,j;
	fin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin>>a[i][j];
}

void afisare(int a[20][20], int n, int m)
{
	int i,j;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=m;j++)
			fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}
}

void copiaza(int a[20][20], int b[20][20], int n, int m)
{
	int i,j;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			b[i][j]=a[i][j];
}

void invers_lin_med(int a[20][20], int n, int m)
{
	int i,j,aux;
	for(i=1;i<=n/2;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
		{
			aux=a[i][j];
			a[i][j]=a[n+1-i][j];
			a[n+1-i][j]=aux;
		}
}

void invers_col_med(int a[20][20], int n, int m)
{
	int i,j,aux;
	for(j=1;j<=m/2;j++)
		for(i=1;i<=n;i++)
		{
			aux=a[i][j];
			a[i][j]=a[i][m+1-j];
			a[i][m+1-j]=aux;
		}
}


void transpusa(int a[20][20], int b[20][20], int n, int m)
{
	int i,j,aux;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
		b[j][i]=a[i][j];
}

int main()
{
	int a[20][20],b[20][20],n,m;
	citire(a,n,m);
	
	copiaza(a,b,n,m);
	invers_lin_med(b,n,m);
	fout<<"Inversare fata de linia mediana:\n";
	afisare(b,n,m);
	
	copiaza(a,b,n,m);
	invers_col_med(b,n,m);
	fout<<"Inversare fata de coloana mediana:\n";
	afisare(b,n,m);
	
	copiaza(a,b,n,m);
	invers_col_med(b,n,m);
	invers_lin_med(b,n,m);
	fout<<"Inversare fata de centrul matricii:\n";
	afisare(b,n,m);
	
	transpusa(a,b,n,m);
	fout<<"Transpusa:\n";
	afisare(b,m,n);
	return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro