Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da o matrice cu n linii si m coloane (n,m<=100) cu elemene numere naturale distincte cu maxim 5 cifre fiecare. Gasiti elementul minim si pe cel maxim si interchimbati-le prin interchimbare de linii si coloane.
Se vor defini si apela functii pentru:
- citirea matricei
- afisarea matricei
- interschimbarea a doua linii din matrice
- interschimbarea a doua coloane din matrice
Exemplu:
3 4
1 2 3 4
10 11 12 8
5 6 7 9
Minimul este 1, maximul este 12 si se interschimba linia 1 cu linia 2 si apoi coloanele 1 si 3, rezultand matricea
12 11 10 8
3 2 1 4
7 6 5 9


#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int A[][101], int &n, int &m)
{
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[][101], int n, int m)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
}

void inter(int &x, int &y)
{//interschimba x cu y
  int aux=x; x=y; y=aux;
}

void interlin(int A[][101], int m, int x, int y)
{//interschimba linia x cu linia y
  for(int j=1;j<=m;j++)
    inter(A[x][j],A[y][j]);
}

void intercol(int A[][101], int n, int x, int y)
{//interschimba coloana x cu coloana y
  for(int i=1;i<=n;i++)
    inter(A[i][x],A[i][y]);
}

void detindici(int A[][101], int n, int m, int &imax, int &imin, int &jmax, int &jmin)
{  //determina indicii elementului maxim si ai celui minim
  int maxx=0, minn=100000;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      {
        if(A[i][j]>maxx)
        {
          maxx=A[i][j]; imax=i; jmax=j;
        }
        if(A[i][j]<minn)
        {
          minn=A[i][j]; imin=i; jmin=j;
        }
      }
}

int main()
{
  int A[101][101],n,m,imax,jmax,imin,jmin;
  citire(A,n,m);
  detindici(A,n,m,imax,imin,jmax,jmin);
  interlin(A,m,imin,imax);
  intercol(A,n,jmin,jmax);
  afisare(A,n,m);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro