Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
In fisierul date.in se gasesc cifre separate prin cate un spatiu. Sa se afiseze cifrele in ordinea descrescatoare a numarului de aparitii.

#include<fstream>

using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

long n;
int f[10],a[10];

void citire()
{ fin>>n;
  while(n) 
  { f[n%10]++;
   n=n/10;
  }
}

void ordonare()
{
   for(int i=0; i<=9;i++) a[i]=i;
   for(int i=0;i<=9;i++)
    for(int j=i+1;j<=9;j++)
     if(f[a[i]]<f[a[j]])
      { int aux=a[i]; 
       a[i]=a[j];
       a[j]=aux;
      }      
}

void afis()
{ for(int i=0;i<=9;i++) if(f[a[i]]!=0) fout<<a[i]<< " ";
}

int main()
{
  citire();
  ordonare();
  afis(); 
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian