Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Scrieti o functie care calculeaza si returneaza cel mai mare numar care se poate forma cu cifrele lui n. Pe langa functia ceruta se vor scrie si apela functii pentru:
- transformarea unui numar in vector de cifre
- ordonarea descrescatoare a unui vector
- transformarea din vector de cifre in numar.
Exemplu: Cu cifrele numarului 3426096 ce mai mare numar care se poate forma este 9664320.


void vector(int n, int A[], int &m)
{ //construieste vectorul A cu cifrele lui n
  m=0;
  if(n==0)
  {
    m=1;
    A[1]=0;
  }
  while(n>0)
  {
    A[++m]=n%10;
    n=n/10;
  }
}

void inter(int &x, int &y)
{//interschimba x cu y
  int aux=x; x=y; y=aux;
}

void ord(int A[], int n)
{//ordoneaza descrescator
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i]<A[j])
        inter(A[i],A[j]);
}

int numar(int A[], int n)
{//calculeaza numarul format cu cifrele din vectorul A
  int r=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    r=r*10+A[i];
  return r;
}

int cmmnr(int n)
{
  int m,A[11];
  vector(n,A,m);
  ord(A,m);
  return numar(A,m);
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro