Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul numere.in se citesc, de pe prima linie, bazele b1, b2 si b3 pentru trei sisteme de numeratie (b1,b2,b3 din intervalul [2,10]). De pe a doua linie se citesc doua numere naturale: n in baza b1 si m in baza b2.
Sa se scrie in fisierul numere.out suma numerelor n si m reprezentata in baza b3.
Numerele n si m, precum si suma lor,vor avea cel mult 9 cifre indiferent de baza in care sunt reprezentate.
Indicatie: Folositi functii pentru trecerea unui numar din baza 10 intr-o baza b si respectiv din baza b in baza 10.
Exemple:
numere.in
2 5 3
110 213
numere.out
2101
sau
numere.in
10 10 10
110 213
numere.out
323


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("numere.in");
ofstream fout("numere.out");

long bb10(int n, int b)
{//trece n din baza b in baza 10
  int x=0,p=1;
  while(n)
  {
    x=x+n%10*p;
    n=n/10;
    p=p*b;
  }
  return x;
}

long b10b(int n, int b)
{//trece n din baza 10 in baza b
  int x=0,p=1;
  while(n)
  {
    x=x+n%b*p;
    n=n/b;
    p=p*10;
  }
  return x;
}

int main()
{
  int b1,b2,b3,n,m;
  fin>>b1>>b2>>b3>>n>>m;
  fout<<b10b(bb10(n,b1)+bb10(m,b2),b3);
  fout.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro