Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie o functie multipli cu parametrii a, b, si c numere naturale care sa returneze numarul de multipli ai lui c din intervalul [a,b]. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: pentru a=6, b=22, c=5 se va returna 3 (10, 15 si 20 sunt multiplii lui 5 din intervalul [6,22])

int multipli(int a, int b, int c)
{
    double x=(double)a/c;
    if(x==floor(x)) return b/c-x+1;
    else return b/c-floor(x);
}
//in loc sa caut multiplii de la a la b, numar cate numere sunt in intervalul [a/c, b/c] (care evident ca inmultite cu c vor da multiplii lui c in [a,b])

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian