Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul matrice.in se citeste un numar natural n (n<=10) si apoi se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane avand elemente numere naturale cu cel mult 2 cifre fiecare. Afisati in fisierul matrice.out elementele de pe diagonala principala a matricei care au proprietatea ca sunt egale cu cel mai mare divizor comun al sumei de pe linia si al produsului de pe coloana pe care se afla.
Se vor scrie si folosi functii pentru:
- citirea matricei
- calculul cmmdc
- calculul sumei elementelor de pe o linie a matricei
- calculul produsului elementelor de pe o coloana a matricei
Exemplu:
matrice.in
4
1 2 4 4
2 3 4 6
3 4 4 6
3 12 5 5
matrice.out
1 3 5
Precizare: Produsul elementelor de pe orice coloana este cel mult egal cu 2000000000.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

void citire(int A[][11], int &n)
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
}

int cmmdc(int a, int b)
{
  while(b!=0)
  {
    int r=a%b;
    a=b; b=r;
  }
  return a;
}

int sumlin(int A[][11], int n, int i)
{
  int s=0;
  for(int j=1;j<=n;j++)
    s=s+A[i][j];
  return s;
}

int prodcol(int A[][11], int n, int j)
{
  int p=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    p=p*A[i][j];
  return p;
}

int main()
{
  int A[11][11],n;
  citire(A,n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(cmmdc(sumlin(A,n,i),prodcol(A,n,i))==A[i][i])
      fout<<A[i][i]<<" ";
  return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian