Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti o functie care sa calculeze si sa returneze suma divizorilor primi ai unui numar natural primit ca parametru. Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu: suma divizorilor primi ai lui 30 este 10 (=2+3+5).

int sum_div_prim(int n)
{
  int s=0;
  int d=2;
  while(n>=d*d)
  {
    if(n%d==0)
    {
      s=s+d;
      while(n%d==0) n=n/d;
    }
    else if(d==2) d++;
       else d=d+2;
  }
  if(n!=1) s=s+n;
  return s;
}
//algoritmul se bazeaza pe descompunerea in factori primi

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian