Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


O imagine alb-negru este reprezentata codificat intr-o matrice mXm cu elemente 0 sau 1. Asupra imaginii se pot efectua urmatoarele operatii:
- Inversarea, adica valorile 0 se transforma in 1 si cele de 1 in 0;
- Rotirea cu 90 de grade in sensul acelor de ceasornic;
- Zoom, adica dublarea matricii (dimensiunile 2mX2m).
O secventa de transformari se defineste ca o succesiune de litere I, R si Z, corespunzatoare celor 3 operatii de mai sus.
Din fisierul imag.in se citeste numarul n si apoi imaginea codificata intr-o matrice mXm.
Din fisierul trans.in se o succesiune de litere I, R si Z corespunzatoare transformarilor cerute.
Sa se scrie in fisierul imag.out dimensiunea matricii si matricea obtinuta in urma acestor transformari.
Precizare: m nu va depasi 100 indiferent de transformari.
Exemplu:
imag.in
2
1 1
0 1
trans.in
RRRRIZ
imag.out
4
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin1("imag.in");
ifstream fin2("trans.in");
ofstream fout("imag.out");

void citire(int a[101][101], int &m)
{
	int i,j;
	fin1>>m;
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin1>>a[i][j];
}

void afisare(int a[101][101], int m)
{
	int i,j;
	fout<<m<<endl;
	for(i=1;i<=m;i++)
	{
		for(j=1;j<=m;j++)
			fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}
}

void invers(int a[101][101],int m)
{
	int i,j;
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m;j++) 
			a[i][j]=1-a[i][j];
}

void rotire(int a[101][101],int m)
{
	int i,j,aux;
	for(i=2;i<=m;i++)
		for(j=1;j<i;j++) 
			{ aux=a[i][j];
			  a[i][j]=a[j][i];
			  a[j][i]=aux;
			} 
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m/2;j++)
		{
			aux=a[i][j];
			a[i][j]=a[i][m+1-j];
			a[i][m+1-j]=aux;
		}
}

void zoom(int a[101][101],int &m)
{
	int b[101][101],i,j;
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
		{
			b[2*i-1][2*j-1]=a[i][j];
			b[2*i-1][2*j]=a[i][j];
			b[2*i][2*j-1]=a[i][j];
			b[2*i][2*j]=a[i][j];
		}
	m=m*2;
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			a[i][j]=b[i][j];
}

int main()
{
	int a[101][101],m;
	char c;
	citire(a,m);
	while(fin2>>c)
	{
		if(c=='I') invers(a,m);
		else if(c=='R') rotire(a,m);
		     else if(c=='Z') zoom(a,m);
	}
	afisare(a,m);
	fin1.close();
	fin2.close();
	fout.close();
	return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro