Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
O imagine alb-negru este reprezentata codificat intr-o matrice mXm cu elemente 0 sau 1. Asupra imaginii se pot efectua urmatoarele operatii:
- Inversarea, adica valorile 0 se transforma in 1 si cele de 1 in 0;
- Rotirea cu 90 de grade in sensul acelor de ceasornic;
- Zoom, adica dublarea matricii (dimensiunile 2mX2m).
O secventa de transformari se defineste ca o succesiune de litere I, R si Z, corespunzatoare celor 3 operatii de mai sus.
Din fisierul imag.in se citeste numarul n si apoi imaginea codificata intr-o matrice mXm.
Din fisierul trans.in se o succesiune de litere I, R si Z corespunzatoare transformarilor cerute.
Sa se scrie in fisierul imag.out dimensiunea matricii si matricea obtinuta in urma acestor transformari.
Precizare: m nu va depasi 100 indiferent de transformari.
Exemplu:
imag.in
2
1 1
0 1
trans.in
RRRRIZ
imag.out
4
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin1("imag.in");
ifstream fin2("trans.in");
ofstream fout("imag.out");

void citire(int a[101][101], int &m)
{
	int i,j;
	fin1>>m;
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin1>>a[i][j];
}

void afisare(int a[101][101], int m)
{
	int i,j;
	fout<<m<<endl;
	for(i=1;i<=m;i++)
	{
		for(j=1;j<=m;j++)
			fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}
}

void invers(int a[101][101],int m)
{
	int i,j;
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m;j++) 
			a[i][j]=1-a[i][j];
}

void rotire(int a[101][101],int m)
{
	int i,j,aux;
	for(i=2;i<=m;i++)
		for(j=1;j<i;j++) 
			{ aux=a[i][j];
			  a[i][j]=a[j][i];
			  a[j][i]=aux;
			} 
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m/2;j++)
		{
			aux=a[i][j];
			a[i][j]=a[i][m+1-j];
			a[i][m+1-j]=aux;
		}
}

void zoom(int a[101][101],int &m)
{
	int b[101][101],i,j;
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
		{
			b[2*i-1][2*j-1]=a[i][j];
			b[2*i-1][2*j]=a[i][j];
			b[2*i][2*j-1]=a[i][j];
			b[2*i][2*j]=a[i][j];
		}
	m=m*2;
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			a[i][j]=b[i][j];
}

int main()
{
	int a[101][101],m;
	char c;
	citire(a,m);
	while(fin2>>c)
	{
		if(c=='I') invers(a,m);
		else if(c=='R') rotire(a,m);
		     else if(c=='Z') zoom(a,m);
	}
	afisare(a,m);
	fin1.close();
	fin2.close();
	fout.close();
	return 0;
}

29 feb 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian