Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie o functie care primeste ca paramentru un numar natural n si returneaza cel mai mare divizor al lui n strict mai mic decat n. Folosind aceasta functie sa se determine numerele prime dintr-un interval [a,b].

#include<iostream>

using namespace std;

int Divizor ( int n )
{
  int i = n/2;  
  while ( n % i != 0 )
     i--;
  return i;
}

int main()
{
  int a , b , x;
  cin >> a >> b;
  for ( x = a ; x <= b; x++)
    if ( Divizor(x) == 1 )
      cout << x << '\n';   
  system("pause");
return 0;
}    
      

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian