Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home » Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Teza sem I.
Din fisierul matrice.in se citesc două numere naturale n si m (n,m<=100) si apoi citeste o matrice cu n linii si m coloane, cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000]. (1p)
a) Afisati elementul maxim din matrice. (1p)
b) Afisati câte dintre liniile matricei au elementele în ordine strict crescătoare. (1p)
c) Afisati câte dintre liniile matricei au elementele în ordine strict descrescătoare. (1p)
d) Afisati ordine crescătoare elementele din matrice care au proprietatea că se află pe linii care au elementele în ordine strict crescătoare sau strict descrescătoare. (3p) (Se va folosi algoritmul de interclasare, solutia ineficientă cu sortare ia doar 1p)
Afisările se vor face in fisierul matrice.out.
Se vor scrie si apela functii cel putin pentru: citirea matricei, determinarea elementului maxim din matrice, verificarea dacă o linie are elementele în ordine strict crescătoare, verificarea dacă o linie are elementele în ordine strict crescătoare, numărarea liniilor cu elementele în ordine strict crescătoare, numărarea liniilor cu elementele în ordine strict descrescătoare, interclasarea a doi vectori, interclasarea liniilor din matrice într-un vector, afisarea unui vector.
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
8 6
1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 9 10
3 2 3 2 3 2
9 5 4 3 2 1
4 5 3 4 4 4
9 8 7 6 5 2
3 5 4 3 3 3
4 5 6 7 8 9
se va afisa:
10
3
2
1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10
Explicatie:
Elementul maxim este 10.
Există 3 linii cu elementele în ordine strict crescătoare.
Există 2 linii cu elementele în ordine strict descrescătoare.


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

void citire(int A[][101], int &n, int &m)
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<A[i]<<" ";
}

int maxim(int A[][101], int n, int m)
{
  int max=A[1][1];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(A[i][j]>max)
        max=A[i][j];
  return max;
}

int verifscresc(int A[][101], int m, int i)
{
  for(int j=2;j<=m;j++)
    if(A[i][j-1]>=A[i][j]) return 0;
  return 1;
}

int catecresc(int A[][101], int n, int m)
{
  int c=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(verifscresc(A,m,i))
      c++;
  return c;
}

int verifsdesc(int A[][101], int m, int i)
{
  for(int j=2;j<=m;j++)
    if(A[i][j-1]<=A[i][j]) return 0;
  return 1;
}

int catedesc(int A[][101], int n, int m)
{
  int c=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(verifsdesc(A,m,i))
      c++;
  return c;
}

void interclasare(int A[], int n, int B[], int m, int C[], int &k)
{
  k=0;
  int i=1,j=1;
  while(i<=n && j<=m)
    if(A[i]<B[j]) C[++k]=A[i++];
    else C[++k]=B[j++];
  while(i<=n) C[++k]=A[i++];
  while(j<=m) C[++k]=B[j++];
}

void copiaza(int A[], int n, int B[], int &m)
{
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[i];
}

void copiazainvers(int A[], int n, int B[], int &m)
{
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[n+1-i];
}

void interclasarelinii(int A[][101], int n, int m, int X[], int &k)
{
  int Y[10001],p,Z[10001],r;
  k=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(verifscresc(A,m,i) || verifsdesc(A,m,i))
      {
        if(verifscresc(A,m,i)) copiaza(A[i],m,Y,p);
        else copiazainvers(A[i],m,Y,p);
        interclasare(X,k,Y,p,Z,r);
        copiaza(Z,r,X,k);
      }
}

int main()
{
  int A[101][101],n,m,X[10001],k;
  citire(A,n,m);
  fout<<maxim(A,n,m)<<endl;
  fout<<catecresc(A,n,m)<<endl;
  fout<<catedesc(A,n,m)<<endl;
  interclasarelinii(A,n,m,X,k);
  afisare(X,k);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro