Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Teza sem I.
Din fisierul matrice.in se citesc dou numere naturale n si m (n,m<=100) si apoi citeste o matrice cu n linii si m coloane, cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000]. (1p)
a) Afisati elementul maxim din matrice. (1p)
b) Afisati cte dintre liniile matricei au elementele n ordine strict cresctoare. (1p)
c) Afisati cte dintre liniile matricei au elementele n ordine strict descresctoare. (1p)
d) Afisati ordine cresctoare elementele din matrice care au proprietatea c se afl pe linii care au elementele n ordine strict cresctoare sau strict descresctoare. (3p) (Se va folosi algoritmul de interclasare, solutia ineficient cu sortare ia doar 1p)
Afisrile se vor face in fisierul matrice.out.
Se vor scrie si apela functii cel putin pentru: citirea matricei, determinarea elementului maxim din matrice, verificarea dac o linie are elementele n ordine strict cresctoare, verificarea dac o linie are elementele n ordine strict cresctoare, numrarea liniilor cu elementele n ordine strict cresctoare, numrarea liniilor cu elementele n ordine strict descresctoare, interclasarea a doi vectori, interclasarea liniilor din matrice ntr-un vector, afisarea unui vector.
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
8 6
1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 9 10
3 2 3 2 3 2
9 5 4 3 2 1
4 5 3 4 4 4
9 8 7 6 5 2
3 5 4 3 3 3
4 5 6 7 8 9
se va afisa:
10
3
2
1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10
Explicatie:
Elementul maxim este 10.
Exist 3 linii cu elementele n ordine strict cresctoare.
Exist 2 linii cu elementele n ordine strict descresctoare.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

void citire(int A[][101], int &n, int &m)
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<A[i]<<" ";
}

int maxim(int A[][101], int n, int m)
{
  int max=A[1][1];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(A[i][j]>max)
        max=A[i][j];
  return max;
}

int verifscresc(int A[][101], int m, int i)
{
  for(int j=2;j<=m;j++)
    if(A[i][j-1]>=A[i][j]) return 0;
  return 1;
}

int catecresc(int A[][101], int n, int m)
{
  int c=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(verifscresc(A,m,i))
      c++;
  return c;
}

int verifsdesc(int A[][101], int m, int i)
{
  for(int j=2;j<=m;j++)
    if(A[i][j-1]<=A[i][j]) return 0;
  return 1;
}

int catedesc(int A[][101], int n, int m)
{
  int c=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(verifsdesc(A,m,i))
      c++;
  return c;
}

void interclasare(int A[], int n, int B[], int m, int C[], int &k)
{
  k=0;
  int i=1,j=1;
  while(i<=n && j<=m)
    if(A[i]<B[j]) C[++k]=A[i++];
    else C[++k]=B[j++];
  while(i<=n) C[++k]=A[i++];
  while(j<=m) C[++k]=B[j++];
}

void copiaza(int A[], int n, int B[], int &m)
{
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[i];
}

void copiazainvers(int A[], int n, int B[], int &m)
{
  m=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    B[i]=A[n+1-i];
}

void interclasarelinii(int A[][101], int n, int m, int X[], int &k)
{
  int Y[10001],p,Z[10001],r;
  k=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(verifscresc(A,m,i) || verifsdesc(A,m,i))
      {
        if(verifscresc(A,m,i)) copiaza(A[i],m,Y,p);
        else copiazainvers(A[i],m,Y,p);
        interclasare(X,k,Y,p,Z,r);
        copiaza(Z,r,X,k);
      }
}

int main()
{
  int A[101][101],n,m,X[10001],k;
  citire(A,n,m);
  fout<<maxim(A,n,m)<<endl;
  fout<<catecresc(A,n,m)<<endl;
  fout<<catedesc(A,n,m)<<endl;
  interclasarelinii(A,n,m,X,k);
  afisare(X,k);
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian