Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere naturale a si b. Da se determine daca numarul b poate fi obtinut din numarul a prin eliminarea unei singure cifre sau prin inserarea unei singure cifre.
Exemple:
a=523 , b=5323 raspunsul e DA
a=3254, b=234 raspunsul e NU
Sugestie:
Se pot scrie si folosi funtii pentru:
- determinarea numarului de cifre ale unui numar
- verificarea daca un numar se poate obtine din altul prin eliminarea unei singure cifre (se genereaza toate numerele care pot fi obtinute prin eliminarea unei singure cifre)

#include <iostream>
using namespace std;

int nrcif(int n)
{//calculeaza nr de cifre
  int k=1;
  while(n>9)
  {
    k++;
    n=n/10;
  }
  return k;
}

int elim(int a, int b)
{//verifica daca b se poate obtine din a prin eliminarea unei singure cifre
  int p=1;
  while(p<=a) //calculeaza toate numerele care se pot obtine din a prin eliminarea
  {      // unei singure cifre folosind puterile lui 10
    if(a/(10*p)*p+a%p==b) return 1;//elimin cifra corespunzatoare puterii p
    p=p*10;
  }
  return 0;
}

int verif(int a, int b)
{
  if(nrcif(a)-nrcif(b)!=1 && nrcif(a)-nrcif(b)!=-1) return 0;//numarul de cifre trebuie sa difere prin exact 1
  else
    if(nrcif(a)>nrcif(b)) return elim(a,b);//incerc sa elimin din cel mai mare dintre a si b
    else return elim(b,a);
}

int main()
{
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  if(verif(a,b)) cout<<"da";
  else cout<<"nu";
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian