Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Subprograme Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n si un sir cu n elemente numere naturale. Sa se descompuna sirul citit in cat mai putine subsiruri cu elemente ordonate strict crescator.
Fiecare element trebuie sa apartina unui singur subsir. Fiecare subsir va fi afisat pe cate o linie.
Exemplu:
9
7 1 3 4 0 7 2 7 10
subsirurile sunt:
7 10
1 3 4 7
0 2 7
Sugestie: se pot scrie si folosi functii pentru:
- stergerea unui element din sir(dupa ce e afisat in subsir)
- identificarea si afisarea unui subsir


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int a[100], int &n)
{//citirea lui n si a vectorului cu n elemente
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>a[i];
}

void sterge(int a[100], int &n, int p)
{//sptergerea din vectorul a a elementului de la pozitia p
  for(int i=p;i<n;i++)
    a[i]=a[i+1];
  n--;
}

void subsir(int a[100], int &n)
{//idetificarea unui subsir strict crescator
  int x=-1;//pt ca elementele sunt naturale
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(a[i]>x)//e strict crescator
    {
      fout<<a[i]<<" ";//il afisez
      x=a[i];//il retin
      sterge(a,n,i);//il sterg
      i--;//pt ca i e contor in for
    }
}

void subsiruri(int a[100], int &n)
{
  while(n>0)//cat timp mai sunt elemente in a
  {
    subsir(a,n);//determina si afiseaza un subsir
    fout<<endl;//sare la linia urmatoare
  }
}

int main()
{
  int a[100], n;
  citire(a,n);
  subsiruri(a,n);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro