Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste din fisierul matrice.in o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Stergeti liniile si coloanele pe care se afla cele mai mici doua elemente de pe diagonala principala si afisati matricea rezultata in fisierul matrice.out.
Se vor scrie si folosi functii pentru:
- citirea matricii
- afisarea matricii
- determinarea pozitiei elementului minim de pe diagonala principala
- stergerea liniei si a coloanei cu indice dat.
Exemplu:
matrice.in
5
3 2 4 3 2
2 1 5 4 6
3 2 4 3 5
4 3 2 2 1
4 3 5 6 7
matrice.out
3 4 2
3 4 5
4 5 7
(s-au sters liniile si coloanele 2 si 4)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

void citire(int A[][101], int &n)
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
}

void afisare(int A[][101], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
}

int imindp(int A[][101], int n)
{
  int min=A[1][1],x=1;
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i][i]<min) {min=A[i][i];x=i;}
  return x;
}

void sterglc(int A[][101], int &n, int x)
{
  for(int i=x;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      A[i][j]=A[i+1][j];
  for(int j=x;j<=n;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      A[i][j]=A[i][j+1];
  n--;
}

int main()
{
  int A[101][101],n,x;
  citire(A,n);
  x=imindp(A,n);
  sterglc(A,n,x);
  x=imindp(A,n);
  sterglc(A,n,x);
  afisare(A,n);
  return 0;
}

29 feb 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian